שימוש במפת מושגים לניהול מערכת ידע כדי להגביר את לימודי הביולוגיה

מאת: Liu Shih-Hwa

Shih-Hwa Liu and Gwo-Guang Lee ." Using a concept map knowledge management system to enhance the learning of biology ,  Computers & Education. 68 (Oct. 2013): p105.


מחקר זה נערך במטרה לפתח מפת מושגים לניהול מערכת ידע,( Concept Map Knowledge Management System (CMKMS) לצורך שימוש ככלי לתצפית בשינוי שחל בהבנת מושגים ביולוגיים לאורך זמן, אצל הסטודנטים. ה- CMKMS עשוי להיות בר תועלת בהערכת מידת הידע של הסטודנטים ובחשיפת תהליכי החשיבה הייחודיים שלהם.

מחקר זה היה מודע וזכה להתייחסות לא רק להערכה העצמית של הסטודנטים אלא גם ממידת שביעות הרצון שלהם אחרי השימוש ב-CMKMS. ה-CMKMS מחבר את האבחון של מפת המושגים עם הסגנון של תהליך החשיבה, ומקדם את פעילויות המורים, צעד אחר צעד, לצורך קידום למידה אפקטיבית אצל הסטודנטים.

בניתוח הפקטורים המשפיעים על אפקט ההוראה, המורה יכול להחליט מהו מבנה הידע של התלמיד ולאתר תפיסות שגויות על ידי מעקב אחר מפת מושגים .

תוצאות מחקר זה מראות שלניהול ידע בתכניות לימודים המערבות תמיכת מחשב, בהוראת הביולוגיה יש אפקט חיובי על יעילות ההוראה.
כמו כן, ה-CMKMS היה יעיל בקידום תהליכי החשיבה, יצירתיות ויכולת שיפוט של הסטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya