שימוש במערכות אינטראקטיביות מתוקשבות להכנת שיעורי בית במתמטיקה – ממצאי הערכה בארה"ב

מקור:
Evaluating student response to WeBWorK, aweb-based homeworkdelivery and gradingsystem,Computers andEducation 2007
 
ככל שהולך וגדל השימוש במערכות מתוקשבות ללמידה והכנת שיעור בית באמצעות האינטרנט באירופה, ארה"ב ובמזרח הרחוק יש מקום לבצע הערכה מעמיקה כיצד מסתגלים תלמידים להכנת שיעורי בית במערכות מתוקשבות הקשורות לביה"ס ולמורים וכיצד מערכות אינטראקטיביות אלו משפיעות על התנהגות התלמידים. המחקר הנוכחי מנסה להעריך את ביצועי מערכת WeBWorK, מערכת מתוקשבת להכנת שיעורי בית בה החלו להשתמש בארה"ב בהוראת המתמטיקה ובהוראת המדעים בבתי ספר תיכוניים. מערכת WeBWorK מציגה בפני התלמידים בעיות נבחרות במתמטיקה מתוך מאגר ממוחשב גדול ומספקת באינטרנט משובים מיידים לגבי התשובה הנכונה אליה הגיעו התלמידים. ממצאי המחקר מלמדים כי מימשק האינטרנט של המערכת והמשובים המיידים משפרים את המוטיבציה של התלמידים להכנת שיעורי הבית באמצעות המערכת המתוקשבת ומפחיתים את השגיאות הנפוצות שלהם בתרגול רגיל ומסורתי. עם זאת, יש מקום להכשיר את המורים כיצד להעריך את תשובות התלמידים במערכת המתוקשבת על יסוד מודל התגובה של התלמידים (Student Response Model). המחקר התבסס על בדיקת שאלונים ונתונים מ2387 תצפיות של תלמידים שנערכו בארה"ב. הפיתוח הממוחשב נעשה  ע"יאוניברסיטת רוצ'סטר בארה"ב.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אכן כך וקמים להם אתרים חדשות לבקרים כמו למשל:http://www.learntube.co.il

    פורסמה ב 23/06/2011 ע״י אבי
    מה דעתך?
yyya