שימוש במטפורה של "מסע גבורה" בהכשרת מורים

מקור:

Becoming a Teacher as a Hero's Journey: Using Metaphor in Preservice Teacher Education, Teacher Education Quarterly, Winter 2005

לרבים מהסטודנטים להוראה ישנן תפיסות שגויות לגבי מורים והוראה (Cole & Knowles, 1993). כאשר הם מתחילים לעבוד בשטח הם חשים לעתים קרובות שהושלו וכי קיים ניגוד בין התדמית האידיאלית שהיתה להם אל מול המציאות המקצועית.
אחת המשימות של כמורי-מורים היא ליצור הקשרים חינוכיים והזדמנויות התומכות בסטודנטים בזמן שהם מנסים לנווט בתקופה הלא פשוטה של הכשרתם.
אסטרטגיה מוצלחת אחת להשיג זאת היא ע"י שימוש במטפורות (Bullough, 1991; Bollough & Stokes, 1994 ; Marshall, 1990 ועוד).

כיוון שהגיבור הוא רעיון אוניברסאלי שעוזר לאנשים לחשוב על חייהם בצורה עמוקה ויצירתית יותר (Noble, 1994) וכיוון שמסע הגבורה מוביל להתחדשות והתפתחות , מטפורה זו נבחרה על ידי המחברת במהלך קורס אותו היא מלמדת.
נמצא כי המטפורה של מסע גבורה סייעה למתכשרים במספר דרכים, אך עם זאת התגלתה גם התנגדות לדימוי זה.

השימוש במטפורה בהכשרת מורים

המחברת היא מורת מורים שלימדה מספר שנים בקורס ארגון וניהול כתה באוניברסיטה גדולה בדרום מערב ארה"ב.
בסמסטר שבמהלכו מתקיים הקורס חווים הסטודנטים מספר קשיים: מתקיים תהליך מבהיל של שינוי עצמי מסטודנטים לאנשי מקצוע, כאשר בו זמנית הם נלמדות אסטרטגיות הוראה והמתכשרים מתמודדים עם אתגרים לוגיסטיים ומעשיים בעבודת השטח.

המחברת ציפתה שהמטפורה תציע לסטודנטים דרך חזקה להבין את ההתנסות המעשית ולבחון את תפקידם בהתנסויות אלה.
גוף הידע לגבי מטפורות בהכשרת מורים מראה כי מטפורה יכולה להיות שימושית ככלי לתמיכה במורים חדשים. המטפורה נתפסת כאמצעי סיוע למתחילים להתבטא כפי שהם חושבים שעליהם להתבטא כמורים (Bullough & Stokes, 1994)
למרות שהספרות מדגישה בפירוש את התרומה של מטפורה למתכשרים להוראה, המחקר גם מראה כי האתגר של מציאת המטפורות המתאימות להם באופן אישי עלול להיות קשה עבור חלק מהסטודנטים.

כאמור המרצה הציגה לסטודנטים מטפורה של מסע גבורה, דימוי נפוץ בתרבות המערבית ובקולנוע, הן בגלל כוחו של הסיפור העומד מאחורי המטפורה והן בגלל הקווים המקבילים הרבים לתהליך של הפיכת הסטודנט למורה.
לאורך הסמסטר השיעורים בכתה ומשימות הקורס היו קשורים למטפורת מסע הגבורה, ונעשו מאמצים לקשר את המטפורה לתוכן האקדמי ולמיומנויות המקצועיות בקורס.

הכשרת מורים ומסע גבורה

מיצובו החדש של הקורס התבסס על תפיסה של מלחמה בשליליות, סיפוק השראה ותמיכה, ומתן אפשרות לסטודנטים לראות עצמם כסטודנטים מצליחים להוראה, ולכן השימוש במיתוס של מטפורת מסע הגבורה נראה כפתרון אידיאלי.
בהמשך, כאשר הסטודנטים שובצו בשטח ופגשו את המורה המלווה, כמו במטפורת המסע – המורה המלווה יכלה להיות תומכת או מאיימת, חברה או מתנגדת או בעלת כל המאפיינים האלה גם יחד. (Borko & Mayfield, 1995; Graham, 1999)

כמו במטפורת המסע, למתכשרים להוראה יש "בני ברית" פוטנציאליים: סטודנטים אחרים, הילדים בכיתות שבהן הוצבו, הורי הילדים, המורה המלווה או מורים אחרים בפקולטה, המנהל והמדריך הפדגוגי. עם זאת לבעלי תפקידים אלה יש פוטנציאל להיות גם "דרקונים" פוטנציאליים, אשר בוחנים ומאתגרים את המתכשר להוראה. במקרים רבים מתגלה במהלך המסע כי "הדרקון המאיים" נמצא בתוך נפש הסטודנט עצמו.
ההתמודדות מול דרקונים, חיצוניים ופנימיים, מהווה אם כן את ליבו של המסע.

השימוש בסאגת "מלחמת הכוכבים" בהכשרת מורים

למרות שמטפורת מסע הגבורה היא תימה מוכרת, המרצה הרגישה צורך לדון בה בהקשר של סיפור מוכר, ובחרה לשם כך את טרילוגיית הסרטים הפופולרית "מלחמת הכוכבים" (Lucas, 1977).
ג'ורג' לוקאס, יוצר הטרילוגיה, עשה שימוש מכוון במיתוס של מסע גבורה ודמויות מיתיות על מנת שצעירים יוכלו להתחבר אליהן.

השימוש בסרט ככלי לתקשורת והמחשה של מטפורת מסע הגבורה נועד להגדיל את כוח המשיכה לחשיבה לא שגרתית לגבי תהליך ההכשרה להוראה.
לבסוף, ההחלטה לעשות שימוש בסרטי מלחמת הכוכבים נעשתה על מנת לחבר את התלמידים למרצה עצמה (המתוארת כמעריצה מושבעת של הטרילוגיה).

מחשבה מחדש על "הגיבור"

המחברת מבקשת להדגיש כי המטפורה הנבחרת והמוצגת היתה "מסע גבורה" ולא "גיבור". כלומר הדגש הוא על התהליך, ולא להנחות את הסטודנטים לראות עצמם או מורים אחרים כגיבורים, כיוון שלמטפורת הגיבור אסוציאציות בעייתיות, כמו למשל סטריאוטיפ הדמות המתבודדת והבודדה של הגיבור.
בעיה נוספת שיש להימנע ממנה היא התיאור הנפוץ בתרבות הפופולרית של מורי-על המתאמצים הרבה מעל המצופה מהם, או מורים-מושיעים שמצילים את תלמידיהם מאכזריות בירוקרטית או חיי אלימות.
לאור זאת המחברת נקטה בצעדים מונעים כדי לשרטט מודל שונה של גיבור. השימוש במלחמת הכוכבים סייע בכך כיוון שהטרילוגיה מדגישה את הפגמים וחוסר השלמות באישיותו של הגיבור המרכזי לוק סקייוולקר (Luke Skywalker) – דמות שהיא לעתים חסרת סבלנות ובגרות. הדמות לפעמים שוגה, מפחדת וזקוקה לעזרה. הכוונה היתה להראות למתכשרים שכמו לוק, גם הם יצליחו למרות חולשותיהם.

מהלך המחקר

במחקר השתתפות 14 מתכשרות להוראה באמצע שנות העשרים לחייהן. ניתנה להן אפשרות להשתתף בקבוצת מיקוד שנערכה 6 חודשים לאחר סיום הקורס (9 מהן נענו).

חומר הגלם למחקר נאסף ממספר מטלות כתובות של המתכשרים במהלך קורס שנערך באביב 1999. הסטודנטיות צפו בטרילוגיית "מלחמת הכוכבים" תוך שימוש בערכת לצפייה מונחית שהמרצה חיברה במיוחד למחקר זה. תכני הערכה, ותפיסת המחברת נשענים רבות על הניתוח הפמיניסטי של מושג הגבורה לפי Kathleen Noble (1994).

הסטודנטיות כתבו שתי עבודות בקורס שהיו קשורות לתימה של מסע הגבורה. בעבודה הראשונה נתבקשו לחשיבה רפלקטיבית ולדיון בסיבות וההחלטה להיות מורה. בעבודה השנייה ההתמקדות היתה בחניכה ובתחילת הדרך של המתכשרות כמורות. בעבודה זו דנו הסטודנטיות ב"בני הברית" וה"דרקונים" שנתקלו בהם לאורך התהליך, ותיארו טרנספורמציות שחלו בהן.

ניתוח התוכן נעשה באופן ידני ובאמצעות קידוד במחשב של התכנים. החוקרת סימנה ומיינה את ההיגדים הבאים:
1. היגדים שהתייחסו באופן ישיר למטפורת מסע הגבורה
2. היגדים שדנו או ביקרו את המטפורה
3. היגדים שקישרו בין מטפורת מסע הגבורה וחיי המתכשרות והתנסויותיהן בעבודת השטח
4. היגדים שאזכרו מאפיינים מטרילוגיית מלחמת הכוכבים

בהמשך התבניות האלה שימשו בסיס לשיחות שהתקיימו בקבוצות המיקוד.

ממצאים

כאמור המחברת הניחה שיהיה אפשרי להפריד בין מטפורת מסע הגבורה לדמות הגיבור, אך התברר שהמתכשרות לא הצליחו לעשות הבחנה זו.
עבור כמה מהסטודנטיות לא היה הבדל בין מסע גבורה להיות גיבור/ה. הסטודנטיות התחזקו מהעובדה שיכלו לחשוב על עצמן כגיבורות, וראו במטפורת מסע הגבורה כמסייעת להתנסותן ככאלה.
לעומת זאת עבור סטודנטיות אחרות, הקישור בין מסע הגבורה לדימוי הגיבורה לא היה מובן מאליו, והן חוו סוג של דיסוננס קוגניטיבי: הן אהבו את מטפורת מסע הגבורה אך לא אהבו לחשוב על עצמן כגיבורות.

                    א. להיות במסע גבורה

בסך הכל למטפורת מסע הגבורה היתה השפעה חיובית על התנסויותיהן של המתכשרות. ההתנסות הראשונית שלהן עם המטפורה הובילה אותן לתהליך של גילוי ורפלקציה. מתוך ההיגדים של המתכשרות נראה כי מטפורת המסע גרמה להן להתבונן על חייהן מזווית חדשה. חלק מהמתכשרות אף היגיעו לתובנות אישיות חזקות ועמוקות, כשחוו את המטפורה כמסע פנימי, אל תוך העצמי.

ב. להיות גיבורה

מספר מועט של מתכשרות בחרו להיאחז באופן ישיר במטפורה של להיות גיבור/ה. כלומר הן לא שאבו את כוחן מהתהליך, אלא מהמשמעות של "אני גיבורה, ולכן אני יכולה לעשות זאת". המטפורה העניקה להן עוצמה, ביטחון עצמי, ופרספקטיבה בזמנים שהיו זקוקות לה ביותר.

לכן, למרות חששות המחברת, המטפורה של גיבור/ה יכולה להיות בעלת תועלת. השימוש בהגדרה הפמיניסטית של Noble לגיבור/ה אפשרה פיתוח של קהילה בקרב הסטודנטיות ורשת של מתן עזרה הדדית ובכך נמנעה בעיה של התבודדות ועצמאות היתר מהן חששה החוקרת בתחילה.

ג. לא להיות גיבור/ה

מתוך הממצאים גם עלתה אי נוחות חזקה עם המילה "גיבור/ה". את המתח שנתגלה עם המושג בחנה המחברת בקבוצות המיקוד והסתבר שלמרות שנערכו דיונים בכיתה על ההבדלים בין להוות גיבור/ה ובין מסע גבורה, הרי שלא היה בהם די להתגבר על אפקט מצטבר במשך חיים של משמעות המילה והמובן התרבותי והחברתי השכיח שלה.
הדאגות העיקריות שהובעו לגבי תווית הגיבור/ה היו מהיבט הג'נדר. דימוי הגיבור קשור לרוב בסטריאוטיפ גברי וחזק, הלוחם (לעתים באמצעות נשק) ומנצח, לעיתים תוך הרג של אחרים.
שוב, למרות השימוש בהגדרות הפמיניסטיות של Noble המטשטשות סטריאוטיפים אלה, גברה ההגמוניה של דימוי המאצ'ו הגברי המוטמעת בתרבות הפופולרית.

מחקרים הבוחנים חייהן של נשים צעירות מלמדים שקשה להן לקבל דימוי עצמי של אדם חזק ומוכשר, ולכן הן דוחות אותו (Pipher, 1994).
הסבר נוסף להתנגדות, יכלה לנבוע מחוסר ניסיונן המקצועי של המתכשרות במחקר. יתכן והניחו כי דחיית דימוי הגיבור תספק להן רשת ביטחון ואנונימיות.

סיבה אפשרית נוספת היא שהמתכשרות עלולות להיות תחת השפעת הדימויים השליליים הרווחים לגבי מורות והוראה. למרות שהסטודנטיות בחרו בקריירה של הוראה, הן עדיין ראו בה מקצוע לא מזהיר. המתכשרות ראו בהוראה מקצוע "פשוט" ו"רגיל" מדי מכדי לקשרו למושג של גבורה.
רבות מהמתכשרות במחקר הנוכחי חוו ביקורת מצד משפחה וחברים כאשר בחרו לעסוק במקצוע ההוראה. השכר הנמוך והסטטוס הלא אטרקטיבי של המקצוע הפכוהו לבחירה שאינה נחשבת מצלחת, ועל כן יתכן שהמתכשרות הפנימו גם את המסרים השליליים לגבי הוראה ולכן לא יכלו לשייך אליה את מושג הגבורה.


השלכות לגבי הכשרת מורים

המחקר מראה כי מטפורת מסע הגבורה פועלת בשני מישורים: היא גם מציעה לכל אחד תמיכה אישית, וגם מהווה אמצעי ליצירת רשת קשרים אישיים ומקצועיים. מסע הגבורה מעניק השראה בתוכנית להכשרת מורים כדרך להכנת סטודנטים לעבודה קולקטיבית ולניהול כיתה בדרך שיוויונית והדדית, במידה ומצליחים לצמצם את הסטריאוטיפ הגברי הקשור בגבורה.

המחברת מבקשת להדגיש בפני מורי המורים, כי לעולם לא ימצא דימוי אחד בלבד שיוכל להתאים בצורה מושלמת לכל המתכשרים להוראה, ולכן חשוב לתת למתכשרים מרחב מחשבה גמיש לגבי עבודתם מול תלמידים.

למרות שהמטרה הראשונית של המחברת בשימוש של מטפורת מסע הגבורה היה לתמוך ולחזק את המתכשרים בקורס לארגון וניהול כיתה, היא ראתה בכך גם אמצעי להעשרת חשיבתן, הרחבת הבנתן לגבי הוראה, ולהעמיק את תחושת ההישגיות המקצועית והאישית שלהן - כל זאת למרות ובזכות הדילמה ואי הנוחות שחשו חלק מהמתכשרות מול דימוי הגיבור.

המחברת ממליצה שהן קורסי הכשרת מורים והן עבודת השטח יובנו ויאורגנו כך שימנעו ויטשטשו תפיסות של דימוי וערך עצמי נמוך. על המתכשרים להוראה לראות במקצוע מאמץ אינטלקטואלי ומוסרי בעל חשיבות עמוקה ביותר.


לביבליוגרפיה מלאה, ראו קישור למאמר המקורי.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לעיון

    פורסמה ב 24/11/2005 ע״י בכר יונס
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה מלאה, ראו קישור למאמר המקורי.

yyya