שימוש במודל 'הליכות למידה' כדי לבנות יכולת בבית ספר יסודי כפרי: תיעול מחדש של כלי פיקוח

Allen, Ann Sundstrom; Topolka-Jorissen, Kathleen. "Using teacher learning walks to build capacity in a rural elementary school: repurposing a supervisory tool", Professional Development in Education, Nov2014, Vol. 40 Issue 5, p822-837.

מחקר בשיטות איכותנית זה בחן בית ספר יסודי כפרי בצפון קרולינה שיישם 'הליכות למידה' של מורים (teacher learning walks) כשיטה להתפתחות מקצועית. המורים עקבו אחר פרוטוקול לגבי צפייה באופן שיתופי בכיתות של עמיתיהם וערכו רפלקציה לגבי הוראה ולמידה.

מהממצאים עולה כי מורים אינדיבידואלים חשו פחות בידוד מקצועי לאחר מספר חודשים של שימוש בתהליך 'הליכות הלמידה'. תרבות שיתופית יותר החלה להתפתח בין שכבות הלימוד ומעבר להן מתוך העלייה המכוונת בדיאלוג הרפלקטיבי, שיתוף הפרקטיקות הלימודיות והתצפית הישירה באסטרטגיות הוראה.

המנהלים האמינו שנראה כי המעורבות של התלמידים גברה. הממצאים מצביעים על כך שמנהלים ומורים שמתאימים באופן יצירתי פרקטיקה של פיקוח אינדיבידואלי לפרקטיקה שיתופית, יכולים לבנות יכולת בית-ספרית עבור מנהיגות וביצועים.

 קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya