שימוש בלמידה ממוקדת – כושרי חשיבה מסדר גבוה יותר(HOCS) כדרך לפיתוח מטה-קוגניציה (Metacognition) של מורי מדע

מקור וקרדיט: כנס חוקרים באורנים ,תשס"ד , מאי 2004. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

מטרת המחקר הייתה בחינת השינוי קְדַם-אַחַר (pre-post) בכושרי שאלת שאלות, פתרון בעיות והמשגת מושגי בסיס, בהקשרם למטה-קוגניציה, באמצעות פיתוח מכוון של כשרים קוגניטיביים מסדר גבוה יותר אצל מורים משתלמים בקורס קיץ ייחודי במסגרת הכשרת מורים למדע.

אוכלוסיית המחקר כללה 26 סטודנטים – מורים משתלמים בתכנית מסטר של בית הספר לחינוך באוניברסיטה של ניו-יורק (20נ, 6ז). שאלוני 'קדם' 'אחר' המתמקדים בשלושת הכשרים – שאלת שאלות, פתרון בעיות והמשגת מושגי בסיס (ראה לדוגמה: Zoller & Ben-Chaim, 2002), פותחו תוקפו והועברו בתחילת הקורס ובסופו, בהתאמה, ולאחר מכן נבדקו, צוינו ונותחו כמותית/ סטטיסטית ואיכותית. מספר תרגילי בית (מפתחי/)מקדמי חשיבה ביקורתית שניתנו כמטלות למשתתפי הקורס, וכן יישום אסטרטגיות של הערכה עצמית והערכת עמיתים במהלכו, לצורך צבירת נתוני רפלקציה ורפלקציה עצמית של המשתתפים, נועדו לספק לחוקרים "אשנב" למידת פיתוח המטה-קוגניציה של משתתפי הקורס במסעם המקווה מכושרי קוגניציה נמוכים – לגבוהים יותר.

תוצאות המחקר מחזקות ותומכות בפיתוח ויישום של קורסי פיתוח מקצועי, מקדמי כשרים קוגניטיביים מסדר גבוה יותר למורי מדע, וכן בפיתוח ויישום של אסטרטגיות הוראה והערכת HOCS במערכת החינוך על כל רמותיה. כל זאת – תוך פיתוח מכוּון של יכולות הרפלקציה והמטה-קוגניציה של הלומדים. כפי שהעידו תלמיד הקורס על התהליך שבו התנסו: האתגר הוא גדול ואיננו קל להתמודדות, אך הוא ראוי, חשוב, ישים וחיוני לשיפור הוראת המדעים הפרק והחינוך בכלל.


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  שלום!אני סטודנטית לתואר שני במחלקה להוראת המדעים. נושא זה- חשיבה מסדר גבוה אכן חשוב ומעניי אותי אישיתהייתי מעוניינת לקבל את המאמר המדעי למחקר זה , אם זה אפשרי. תודה רבה.

  פורסמה ב 22/02/2006 ע״י שהרבני דינה

  אני סטודנטית לתואר שני בהוראת המדעים, בשלב של כתיבת עבודת התיזה שלי. נושא העבודה הוא חשיבה מערכתית בכלל וחשיבה מערכתית בגוף באדם בפרט. נעזרתי מאוד במאמרים שלך בעבר בנושא חשיבה מסדר גבוה ושאילת שאלות. אודה אם תוכל לעזור לי בנושא העבודה שלי.ובנושאים הקשורים לחשיבה מסדר גבוה.

  פורסמה ב 13/01/2007 ע״י טריפטו ז'קלין

  # התגובה/בקשה הראשונה היא מלפני כשנה.# התגובה/שאלה העכשוית לא מסבירה באיזו עזרה מדובר.

  פורסמה ב 13/01/2007 ע״י אורי צולר

  אני מורה למדע וטכנולוגיה אני רוצה לקדם נושא חשיבה מסדר גבוה בבית הספר . הנושא מעניין מאד כפי שקראתי ההרצאות שלך האם אפשר לקבל חומר . תודה

  פורסמה ב 07/11/2011 ע״י מסעדה חלאילה
  מה דעתך?
yyya