שימוש בלמידה מאותגרת בעיות כדי לחקור את הפוטנציאל האקדמי החבוי

Gallagher, S., & Gallagher, J. (2013). Using Problem-based Learning to Explore Unseen Academic Potential. Interdisciplinary Journal Of Problem-Based Learning, 7(1), 110-131.


אחת המטרות של פרויקט התובנות (Project Insights), שמומן על ידי מחלקת החינוך האמריקאית, הייתה לראות אם השימוש בלמידה מאותגרת בעיות (PBL) תעודד את התלמידים לחשוף את הפוטנציאל האקדמי החבוי.

271 תלמידי כיתה ו' ב-13 כיתות בבית ספר יסודי למדו שתי יחידות של למידה מאותגרת בעיות.
לאחר מכן, המורים זיהו תלמידים שהפגינו את הפוטנציאל האקדמי החבוי במהלך הלימוד של יחידות הלמידה מאותגרת בעיות.

החוקרים השוו את הקבוצה בעלת הפוטנציאל האקדמי המתקדם הן לתלמידים שזוהו כמחוננים תוך שימוש בקריטריונים מחוזיים והן ליתר תלמידי כיתות ו'.

המדדים כללו ציוני מבחן הישגיות סטנדרטי, את הדירוגים של המורה את המעורבות של התלמידים בלמידה מאותגרת בעיות, ודירוגים בלתי תלויים של הביצוע של התלמידים לגבי משימות ספציפיות של למידה מאותגרת בעיות.

תוצאות ההשוואות תומכות בזיהוי של המורה את התלמידים בעלי הפוטנציאל האקדמי המתקדם כקבוצה המובחנת הן מהתלמידים שזוהו כמחוננים באופן מסורתי והן מהתלמידים של החינוך הכללי.

הממצאים מציעים שתכנית לימודים מתוכננת היטב כמו למידה מאותגרת בעיות, יכולה ליצור הקשר של למידה המעודד תלמידים רבים יותר לחשוף את הפוטנציאל האקדמי שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya