שימוש בכלים מקוונים עבור תקשורת ושיתוף פעולה: הבנת התנסויות של מחנכים בקורס מקוון

Boling, Erica C.; Holan, Erica; Horbatt, Brent; Hough, Mary; Jean-Louis, Jennifer; Khurana, Chesta; Krinsky, Hindi; Spiezio, Christina. "Using online tools for communication and collaboration: Understanding educators' experiences in an online course", Internet & Higher Education. Vol. 23, p48-55.

חקר מקרה זה בחן את ההתנסויות של מחנכים בקורס מקוון כדי להבין טוב יותר כיצד תכנון הקורס וההעברה הפדגוגית שלו יכולים לתמוך בלמידה של הסטודנט.

תוך שימוש במודל "החניכות הקוגניטיבית" (Cognitive Apprenticeship Model) כעדשות תיאורטיות, החוקרים בחנו את השאלות הבאות:

(1) אילו שיטות הוראה סייעו למחנכים בלמידה על האופן שבו יש להשתמש בטכנולוגיה כדי לתמוך בתקשורת מקוונת ובשיתוף פעולה? כיצד הציגו ולימדו שיטות אלה?

(2) מה היו ההשקפות של הסטודנטים לגבי הטכנולוגיה החינוכית ולגבי הלמידה שלהם לאחר השתתפות בקורס מקוון של טכנולוגיה חינוכית?

המשתתפים היו מנחה של קורס מקוון ו-11 סטודנטים לתואר שני מתחומי לימוד שונים.

הממצאים מדגישים שיטות ספציפיות של הוראה שיכולות לתרום לשימושים של המחנכים בכלי Web 2.0 בקורסים מקוונים, תוך הדגמה כיצד ניתן להשתמש במודל החניכות הקוגניטיבית כדי לתרום לפיתוח של קורס מקוון.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya