שימוש בכיתות וירטואליות סינכרוניות: מדוע, מי ואיך?

Martin, Florence; Parker, Michele A. "Use of Synchronous Virtual Classrooms: Why, Who, and How?", Journal of Online Learning & Teaching, Jun2014, Vol. 10 Issue 2, p192-210.

מטרת המחקר הייתה לזהות מדוע המנחים מאמצים כיתות וירטואליות סינכרוניות וכיצד הם משתמשים בהן.

סקר אלקטרוני ביקש ממנחים ממוסדות שונים לתאר את ההתנסות שלהם באימוץ כיתה וירטואלית סינכרונית בקורס מקוון או בקורס משולב.

בתיאור סיבותיהם לאימוץ הטכנולוגיה, המשיבים ציינו לעתים קרובות את הזמינות של המשאב המוסדי, הגברת הנוכחות החברתית, הגברת הלמידה של הסטודנטים והזמינות של הטכנולוגיה.

יחד עם ניהול רב שיח מקוון, המאפיינים שהשפיעו ביותר על אימוץ הכיתות הוירטואליות ושבהם השתמשו בתדירות הגבוהה ביותר על ידי המשיבים היו היכולת לדחוס ולשמור קובצי מחשב של דיוני ועידות כמו בארכיון, לראות את המשתתפים באמצעות מצלמות הוידאו, ולהשתמש בממשקים של ניהול רב-שיח המבוסס על טקסט.

התשובות לשאלות הפתוחות בסקר חשפו שהמנחים השתמשו בכיתות הוירטואליות כדי לקדם אינטראקטיביות, לפתח קהילה, ולהגיע לתלמידים במקומות שונים.

קיימות גם מגמות מובחנות המאפיינות את הדמוגרפיה של אנשי הסגל שדיווחו על שימוש בכיתות הוירטואליות.

ממצאים אלה מספקים נתונים משמעותיים עבור מנחים המעוניינים במתן רכיבים סינכרוניים בהוראה המקוונת שלהם ועבור מנהלים המעוניינים בקידום למידה המתוגברת על ידי טכנולוגיה בקמפוסים שלהם.

קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya