שימוש בידע תוכן פדגוגי טכנולוגי כפיגום כדי להעריך באופן עצמי את ההתנסות של מורים מתחילים בהוראה מקוונת

Kennedy, Jolie. "Using TPCK as a scaffold to self-assess the novice online teaching experience", Distance Education. May 2015, Vol. 36 Issue 1, p148-154.

כיצד אדם יכול להעריך את ההוראה המקוונת שלו עצמו? האם מנחים מקוונים חדשים תלויים בהערכות הקורס הניתנות בסוף הסמסטר או במחוון הערכת איכות? ייתכן שההתפתחות המקצועית שלהם מונעת על ידי האמונה האישית שחיפוש פרספקטיבות מרובות מבעד עדשות שונות הוא הליבה לפרקטיקה רפלקטיבית.

מאמר זה חוקר דרך אחת שבאמצעותה יכול אדם לחקור את פרקטיקות ההוראה המקוונת שלו באמצעות ביצוע רפלקציה שיטתית לגבי ידע התוכן הפדגוגי טכנולוגי (TPCK).

המאמר מערב זיהוי וביצוע רפלקציה לגבי דוגמאות שבהן ידע התוכן הפדגוגי טכנולוגי היה בולט בתכנון ובסיוע של סביבת הלמידה המקוונת בקורס מקוון לתואר ראשון.

נשקלות דרכים לשיפור ההוראה המקוונת המתבססות על מודעות מטה-קוגניטיבית מוגברת של ידע התוכן הפדגוגי טכנולוגי, ונידונות השלכות של מחקר עצמי זה לצורך התפתחות מקצועית של למידה מרחוק.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תרגילי למידה אותנטית כאמצעי השפעה על המסוגלות העצמית לשילוב טכנולוגיה בקרב מתכשרים להוראה ועל הכוונות שלהם לשלב טכנולוגיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya