שימוש בטוויטר לצורך הוראה: האם ניתן להשתמש במדיה החברתית כדי להגביר את תהליך הלמידה?

מאת: Chris Evans

Evans, Chris. "Twitter for teaching: Can social media be used to enhance the process of learning?", British Journal of Educational Technology 45.5 (Sep 2014): 902-915.

במחקר זה, נשקל השימוש בטוויטר, מכשיר של המדיה החברתית, לצורך הוראה.

המחברים עודדו 252 סטודנטים לתואר ראשון בחוג למינהל עסקים להשתמש בטוויטר לצורך תקשורת עם המנחה וזה עם זה במהלך קורס בן 12 שבועות.

המעורבות שלהם הוערכה תוך שימוש בסקר שבחן את כמות השימוש בטוויטר ואת ההתנסויות ואת העמדות של הסטודנטים. הנתונים חשפו הבנייה של שימוש יחיד ושלושה גורמים של עמדות.

שלושה ממצאים עלו:

ראשית, נמצא מתאם חיובי בין כמות השימוש בטוויטר לבין ההשתתפות של הסטודנטים בפעילויות הקשורות לאוניברסיטה כולל ארגון חיי החברה שלהם ושיתוף במידע.

שנית, ציוצים בטוויטר הקשורים לקורס לא היו קשורים ליחסים האישיים בין הסטודנטים לבין המנחה שלהם.

שלישית, השימוש בטוויטר לא השפיע על הנוכחות בכיתה.

התוצאות חשובות עבור אנשי מקצוע מתחום החינוך המעוניינים לשלב מדיה חברתית במסגרת ההוראה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

שימוש בטוויטר בהשכלה הגבוהה: התפיסה והערכת השימוש בטוויטר בעיני איש הסגל ובעיני הסטודנט

מחקר בארה"ב : שילוב יישומי טוויטר בקורס אקדמי מביא למעורבות רבה יותר של הלומדים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya