שימוש בווידאו לצורך ניתוח ההוראה

מאת: Tonya Tripp

Tripp, T., & Rich, P. (2012). Using video to analyze one's own teaching. British Journal of Educational Technology,
43(4), 678-704.
 

מטרתו של מאמר זה היא לסקור את המחקרים שנעשו בעבר כדי לסייע למחנכים לקבל החלטות מודעות יותר כאשר הם מבססים את תהליכי הניתוח של הווידאו שלהם.

סקירה זו כוללת 63 מחקרים שבהם המשתתפים הקליטו את עצמם מלמדים, בחנו את הדרך ההוראה שלהם בווידאו ועשו רפלקציה לגבי הביצוע שלהם.

במאמר נידונים מספר ממדים של ניתוח וידאו שהשתנו על פני מחקרים שנעשו בעבר:
סוג המשימות, אופן הסיוע, המידה שבה המורים עושים רפלקציה באופן פרטני או תוך שיתוף פעולה עם אחרים, אורך הווידאו שבו השתמשו, המדידה ומספר הרפלקציות שנעשו.

מאמר זה מסכם ממצאים שדווחו לגבי כל אחד מממדים אלה ומעלה מספר שאלות הדורשות חקירה נוספת.


איש המקצוע (Practitioner) מציין מה ידוע בנושא זה

* ווידאו הוא כלי חזק עבור רפלקציה של המורה.
* הווידאו מאפשר למורים "לראות" את הפרקטיקה שלהם באופן אפקטיבי יותר.
* מורים המשתתפים בדו"ח של רפלקציה הנעשית בווידאו נזכרים במהלכו בסרטי ווידאו קודמים שהם צילמו על ההוראה שלהם, מה שמאפשר להם "לעשות רפלקציה בפרקטיקה" באופן אפקטיבי יותר.


 בעיקרו של דבר , מה שמאמר זה מוסיף הוא
* סינתיזה מאוחדת של הספרות לגבי ווידאו ששימש עבור רפלקציה עצמית של המורה.
* סקירה של הכלים ששימשו כדי לסייע לרפלקציה של המורה באמצעות הווידאו ושל ההשפעה של כלים אלה על התהליך הרפלקטיבי.
* ששה ממדים שונים שביניהם משתנה המחקר לגבי הרפקלציה שעושה המורה בסיוע הווידאו.


השלכות עבור הפרקטיקה ו/או המדיניות
* המורים מעדיפים לשלב ניתוח של ווידאו עבור רפלקציה בשיתוף פעולה עם עמיתים על פני עשיית רפלקציה לבד והם מרגישים שרוב השינויים החשובים שהומלצו מגיעים מקבוצות שיתופיות כאלה.

* בתמיכה במחקר בעבר, המורים מדווחים שהשימוש במסגרת מנחה (כלומר, חלוקה לרובריקות, רשימת קריטריונים להערכה, עקרונות הוראה) מסייעת למקד את הרפלקציה שלהם. אולם, רוב המורים מעדיפים למעשה לבחור את המוקד שלהם בעצמם.
על כן, המנהלים צריכים למצוא את האיזון בין השימוש במסגרת רפלקציה שנקבעה מראש לבין הבחירה של המורים במוקד בתוך המסגרת.

* רפלקציה של מורה שנעזר בווידאו מציגה שינוי משוער דרך אמצעים שונים (דיווח עצמי, חקר מקרים, מערכי שיעור, ציונים לפני בדיקה ולאחר בדיקה). אולם, המחברים לא יודעים איזה מהשילובים הללו מוביל לשינוי הגדול ביותר או לשינוי בעל ההשפעה הגדולה ביותר.
מחקר עתידי צריך לבחון את הדרכים, שבהן רפלקציה שבוצעה על ידי מורה שנעזר בצילומי ווידאו, יכולות להשפיע על הפרקטיקה של המורה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya