שימוש בווידאו בהכשרת מורים: סקר בין-לאומי של פרקטיקות

מאת: Tanya Christ

Tanya Christ , Poonam Arya, Ming Ming Chiu. Video use in teacher education: An international survey of practices, Teaching and Teacher Education, Volume 63, April 2017, Pages 22–35.

שימוש בווידאו בהכשרת מורים יכול לשפר את למידתם של מורים/סטודנטים, אולם המידה/שימוש בווידאו של מורי מורים, או מה שתומך או מעכב את שימושיהם, לא תועדו.

מחקר זה חוקר סוגיות אלה. נותחו 208 תגובות לסקר של מורי מורים לגבי הפרקטיקות שלהם על פני 977 קורסים בהכשרת מורים במהלך שנת לימודים אקדמית. 

נעשה שימוש בניתוח נתונים היררכיים (multilevel analysis) ובניתוח רב-משתני (multivariate analysis) כדי לזהות קשרים בין משתנים מסבירים (תמיכות או חסמים מוסדיים, מאפייני מורי מורים, תכונות הקורס, אמונות מחנכים, ותכונות וידאו) לבין סוגים של שימושים בווידאו (רפלקציה עצמית, דיון עמיתים, דיון מונחה בידי מרצה, חקרי מקרים, ומולטימדיה).

הממצאים מראים שלעתים קרובות השימוש בווידאו אינו תדיר/מגוון. קיים צורך בשיטות וידאו בתדירות/מגוון רבים יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

צפייה בווידאו בהכשרת מורים והתפתחות מקצועית: סקירת ספרות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya