שימוש בהשתתפות גמישה בפעילויות בגן ילדים שתוכננו מבחינה אוניברסלית ונתמכות על ידי הטכנולוגיה

Parette, Jr., Howard P. and Blum, Craig. "Using Flexible Participation in Technology-Supported, Universally Designed Preschool Activities", Teaching Exceptional Children. Jan/Feb2014, Vol. 46 Issue 3, p60-67.

 המאמר דן בשימוש בשיטות להשתתפות גמישה בתכנון של פעילויות בגן ילדים הנתמכות על ידי טכנולוגיה. מהו תכנון אוניברסלי עבור למידה (What Is Universal Design for Learning)? תכנון אוניברסלי עבור למידה (UDL) מספק מסגרת המאפשרת למורים לתכנן ולהעביר פעילויות מתוכננות בכיתה שממקסמות הן את הנגישות והן את תוצאות הלמידה.

קיימים שלושה עקרונות מנחים חיוניים בתכנון אוניברסלי עבור למידה (UDL) – ייצוג, פעולה והבעה, ומעורבות – וכל עיקרון כזה דורש משמעויות מרובות של ביטוי, ייצוג או העברה (ראו: CAST). בתכנון הפעילויות בכיתה, המורים צריכים לשקול כיצד לשלב דוגמאות מרובות עבור כל אחד מהעקרונות הללו בעת בחירה ושימוש בטכנולוגיה, באסטרטגיות למידה ובשיטות הערכה.

המאמר מתאר את פרדיגמת התכנון האוניברסלי עבור למידה (universal design for learning (UDL) ואת היישום שלה לפעילויות בכיתה/גן. מספר מונחים ומושגים המרכזיים לניהול השתתפות גמישה מוגדרים, ביניהם פעולה, ביטוי, ומעורבות. לאחר מכן, ניתן מדגם של צעדים שהוצעו עבור תכנון שיעור תוך שימוש בתכנון אוניברסלי עבור למידה (UDL) ובהשתתפות גמישה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya