שימוש בהרגלים של המוח, התנהגויות אינטליגנטיות ותיאוריות חינוכיות כדי ליצור מסגת מושגית עבור פיתוח נטיות הוראה אפקטיביות

מאת: Servet Altan

Servet Altan, Jennie F. Lane, Erskine Dottin. Using Habits of Mind, Intelligent Behaviors, and Educational Theories to Create a Conceptual Framework for Developing Effective Teaching Dispositions, Journal of Teacher Education, 2017.

מחברי המאמר מבקשים לבחון האם ניתן להרחיב את האפיסטמולוגיה של דיואי לתיאוריות למידה באופן המיידע את הפיכת התנהגות ההוראה לאינטליגנטית יותר.

המחברים מיישמים ניתוח תוכן איכותני על מנת לערוך סקירת ספרות. באמצעות גישה דדוקטיבית, נטיות כ"הרגלים של המוח" קושרו לתיאוריות חינוכיות תוך שימוש בהתנהגויות אינטליגנטיות כמכנה המשותף.
המסקנה היא שניתן לקבץ את הנטיות סביב הרגלים של המוח הקשורים ישירות לתיאוריות למידה חינוכיות ביחס להתחשבות, ולתיאוריות למידה התומכות בקשיבות או בלמידה. נטיות מבוססות כהרגלים של המוח בתיאוריות חינוכיות נבחרות עשויות לתמוך ולהדריך את ההתפתחות המקצועית של נטיות להוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya