שימוש בהערכות ביצועי הוראה להערכת תוכניות ושיפור בהכשרת מורים

Peck, C.A. et al. (2021). Using teaching performance assessments for program evaluation and improvement in teacher education. National Academy of Education Committee on Evaluating and Improving Teacher Preparation Programs. National Academy of Education

מאמר זה סוקר את השימושים של הערכות ביצועי הוראה של סטודנטים כמשאבים ללמידה, הערכה ושיפור של תוכניות בהכשרת מורים. הסקירה עשויה לשמש קובעי מדיניות, אנשי סגל ובעלי תפקידים בהתמודדותם עם האתגרים וההזדמנויות של שימוש בהערכות אלה כמשאבים לשיפור ההכשרה להוראה.

המונח 'הערכת ביצועים' מתייחס לגישות לתיאור והערכה של יכולות ומיומנויות על בסיס ראיות שנאספו בפעילויות אותנטיות, כלומר בביצוע משימות בעולם האמיתי. בהקשר של הכשרת מורים מוערכות מיומנויות ההוראה של הסטודנטים במסגרת ההכשרה המעשית בבתי הספר. השתתפות בהערכה אותנטית בשטח עשויה להוות עבור הסטודנטים חוויה חינוכית בעלת משמעות. חוויה זו אמורה לתמוך בפיתוח מיומנויותיהם כמו גם לאפשר להם הבנה עמוקה של הדרישות והסטנדרטים לביצועי הוראה טובים.

הערכת ביצועי הוראה כוללת מגוון של כלים המשמשים לדגימה או לייצוג של פעילויות הוראה בהתנסות המעשית, כגון סימולציות, פרויקטים, הדגמות ותוצרים. על מנת להעריך ביצועי הוראה נדרש הסטודנט להציג תיק עבודות (פורטפוליו) המשלב איסוף, ניתוח והערכה של תוצרי הוראה. תיק העבודות עשוי לכלול אוסף של תוצרים לא פורמליים שהסטודנט אסף במשך מספר חודשים של עבודה מעשית בכיתה או תוצרי הוראה ספציפיים שהוא נדרש לאסוף ולנתח כחלק מתהליכי הערכה סטנדרטיים. תוצרים אלה כוללים דוגמאות של תכנון שיעור ויחידת לימוד, תיעוד של ההוראה (באמצעות תצפית או הקלטת וידיאו), דוגמאות מעבודות התלמידים עם ניתוח נלווה שלהם ותוכניות להמשך ההוראה המבוססות על נתוני הלמידה של התלמידים.

נתונים מהערכות אלה משמשים במסגרת ההכשרה כדי להעריך את העבודה המעשית של הסטודנטים, הן כהערכה מסכמת (המשמשת להחלטות לגבי מתן הסמכה להוראה) והן כהערכה מעצבת לצורך למידה ושיפור של דרכי ההוראה.

 

המלצות מעשיות למדיניות הערכות ביצועי מורים

הערכות של ביצועי הוראה יכולות להיות משאבים שימושיים ביותר להערכה ושיפור של תוכניות להכשרת מורים. עם זאת, דרוש שיקול דעת מיומן ומושכל לצורך קבלת החלטות באשר לאופן השימוש בהן.

המלצות ברמת המדינה

  1. הגדלת האחריותיות של תוכניות ההכשרה באשר לאיכות היישום של ההערכות: יש לקחת בחשבון את איכות התמיכה שתוכנית ההכשרה נותנת למועמדים להוראה בהכנה לקראת הערכה של ביצועיהם. בסקירות הנערכות לצורך אישור של תוכניות הכשרה חדשות (אקרדיטציה) יש לדרוש הצגת עדויות למחויבות של התוכנית לניטור ושיפור מתמשכים של שיטות להכנת המועמדים להצלחה בהערכות ביצועי ההוראה שלהם.
  2. הגדלת התמיכה ברמת המדינה עבור שיתופי פעולה, למידה ושיפור בין תוכניות: מומלץ להקים ועדות שיתופיות קבועות ברמת המדינה אשר יתמכו ביישום של הערכות ביצועי מורים ובהכנה לקראתן.

המלצות ברמת התוכנית

  1. בניית מערך מנהיגות. מומלץ לבנות מערך לתמיכה בשאלות שעולות בצוות ההכשרה באשר למטרות של הערכות ביצועי הוראה ולאפשרויות שהן טומנות בחובן באשר לשיפור תוכנית ההכשרה.
  2. השקעה בפיתוח מקצועי. יש חשיבות ליצירת הזדמנויות לפיתוח מקצועי של סגל התוכנית ושל המורים-המדריכים בבתי הספר. קיימים מגוון משאבים לתמיכה בהיבטים אינפורמטיביים הקשורים לתוכן ולתהליכי הערכה, במיוחד עבור הערכות בשימוש נרחב. בנוסף, יש חשיבות לדיונים בקרב סגל התוכנית, מדריכים בשטח ומורים חונכים לא רק לצורך למידה על כלי ההערכה אלא גם לבניית חזון ומחויבות משותפים לשימוש וללמידה מכלי ההערכה.
  3. פירוק נתוני ההערכות. ציוני ההערכות המסוכמים יכולים לשמש כנקודת התחלה לזיהוי תחומים כלליים של חוזק וחולשה של התוכנית. עם זאת, פירוק וניתוח נוסף של הציונים, כמו גם ניתוח איכותני שיטתי של הנתונים, עשויים להיות שימושיים במיוחד לצורך זיהוי משתנים בתוכנית הקשורים ביעדי שיפור.
  4. יצירה של תמיכות ארגוניות ספציפיות. מומלץ לשלב פגישות ניהוליות המיועדות לתכנון ויישום של ההערכות. כמו כן, ניתן לקיים אירועים מיוחדים שבהם עוסקים בנושא זה בצורה ממוקדת. ההצלחה של מפגשים אלה דורשת תכנון והכנה קפדניים.

 

סיכום

הערכות של ביצועי מורים הן כלים, וכמו כל כלי, ערכן תלוי באופן השימוש בהן ובמטרה שלהן. סוגי הנתונים שהערכות אלה מפיקות יכולים ליצור הזדמנויות חשובות ללמידה, חדשנות ושיפור תוכניות. עם זאת, ניצול הזדמנויות אלה דורש תמיכה ארגונית ואסטרטגיות שלעתים קרובות חלשות או חסרות הן במדיניות ברמת המדינה והן בשגרות ובפרקטיקות של התוכניות עצמן.

על מנת להפוך את הערכות ביצועי המורים יותר שימושיות, כלומר כאלה המשמשות באופן שוטף כמשאבים להערכה, למידה ושיפור של תוכניות הכשרה להוראה, יש להתמקד לא רק בשיפור מתמיד של הכלים עצמם, אלא גם לתת את הדעת על שיפור התנאים הארגוניים שבהם הערכות אלה מיושמות.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הערכת תוכניות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya