שימוש בהסברים תוך-מתמטיים וחוץ מתמטיים בקרב תלמידי בית ספר יסודי: המקרה של כפל

מקור: מצגת שהוצגה בכינוס ה11 של הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל, 2004

 

הבעיה:

 

·  המתמטיקה בנויה על מערכת אקסיומות ומשפטים.

 

·  תלמידים מתקשים בלימוד מתמטיקה פורמאלית.

 

·  איך להקל על המעבר למתמטיקה יותר פורמאלית?

 

·  האם יש דרך להציג לתלמידים צעירים את הפן הפורמאלי של המתמטיקה ללא הפורמאליות?

 

מסקנות

 

·  יותר תלמידים משתמשים בהסברים תוך-מתמטיים מאשר הסברים חוץ-מתמטיים.

 

·  גם תלמידים צעירים משתמשים בהסברים תוך-מתמטיים להצדקת תרגילי כפל אחרי לימוד כפל בכיתה, התלמידים משתמשים בכלל: כל מספר כפול אפס שווה אפס.

 

·  אחרי לימוד כפל בכיתה, התלמידים משתמשים בכלל: כל מספר כפול אפס שווה אפס.

 

·  תלמידים שהשתמשו בכלל זה לא השתמשו בהסברים תוך-מתמטיים או חוץ-מתמטיים.

 

 ומה הלאה?

 

·  יש לחקור את השימוש בהסברים תוך-מתמטיים גם בהקשרים אחרים.

 

·  חשוב לנווט את ההוראה להתקדמות מהקונקרטי לפורמאלי.

 

·  כצעד ראשון ניתן להשתמש בהסברים תוך-מתמטיים כבר בבית הספר היסודי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya