שימוש בהיזכרות עקב גירוי בווידאו כדי לחקור את מודעות המורה למחשבות מגדריות מפורשות ומרומזות אודות אינטראקציות כיתתיות

Consuegra, Els; Engels, Nadine; Willegems, Vicky. "Using video-stimulated recall to investigate teacher awareness of explicit and implicit gendered thoughts on classroom interactions", Teachers & Teaching , Aug2016, Vol. 22 Issue 6, p683-699.

מורים מאמינים שהם אינם יוצרים אינטראקציה שונה עם בנים מאשר עם בנות. אולם, בחינת בסיס העדויות לגבי אינטראקציות תלמיד-מורה מגדריות מראה דפוסים לא שווים ולעיתים סותרים של אינטראקציה עבור בנים ועבור בנות.

במחקר זה, הוקלטו בווידאו שיעורים של 13 מורים בשלושה בתי ספר תיכוניים ונותחו הן בידי המורים עצמם הן בידי החוקרים. כלי ההיזכרות עקב גירוי בווידאו (video-stimulated recall) משמש כדי להעלות לפני השטח את המחשבות, הדימויים והרגשות המעוררים את פעולות/תגובות המורים בכיתה.

ניתוח התוכן והניתוח התמטי של היזכרות המורים חושפים שלושה דברים:

  1. בעת היזכרות בסיטואציות ספציפיות, חוסר איזון מגדרי במחשבות ובדימויים המלווים את פעולות/תגובות המורים עולה לפני השטח;
  2. עריכת ראיון בסיוע "היזכרות עקב גירוי בווידאו" היא שיטה מבטיחה כדי להעלות את מודעות המורים למחשבות ולדימויים המגדריים הללו;
  3. עם מבט אל תהליך הלמידה המקצועית של אנשי המקצוע, חשוב שהחוקרים יאפשרו לאנשי המקצוע לחקור ביחד את הפרקטיקה שלהם.

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי: ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya