שימוש בהזדהות אמפתית ככלי אורייני לבניית פדגוגיה נענית-תרבותית עם פרחי הוראה

Gunn, AnnMarie Alberton; King, James R. "Using empathic identification as a literacy tool for building culturally responsive pedagogy with preservice teachers",Teacher Development, May2015, Vol. 19 Issue 2, p168-186.

מחקר זה בוחן כיצד ניתן לעשות שימוש במקרי הוראה שהציגו סוגיות של שונות ואוריינות, והתנסויות בכתיבה רפלקטיבית עצמית המכונות נרטיבים של גלויות (postcard narratives), ככלים עבור מורי מורים לפיתוח פדגוגיה נענית-תרבותית (culturally responsive pedagogy) עם פרחי הוראה.

מחקר זה השתמש בראיונות שנערכו עם המרצה, ביומן שכתב המרצה, ביומן רפלקטיבי שכתב החוקר, במקרים של הוראה לפני ואחרי, בהערות מתצפית לא משתתפת, בנרטיבים שנכתבו בידי פרחי ההוראה ובתוצאות המשמעותיות מבחינה סטטיסטית של ה-Cultural Diversity Awareness Inventory כדי להבין את ההתנסויות של 20 פרחי הוראה ושל מרצה אחד במהלך קורס שארך סמסטר.

השיח שעלה ממקרי ההוראה והנרטיבים של הגלויות שנכתבו מוצגים ככלים אפקטיביים לטיפוח התנסויות שמאפשרות לפרחי הוראה ולמורי מורים ללמוד אודות תרבויות אחרות, לאמץ הבדלים ולפתח פדגוגיה נענית-תרבותית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראה ושונות רב-תרבותית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya