שימוש בגורמי (טריגרים) רפלקציה תוך כדי לימוד בקורס מקוון

Verpoorten, Dominique , Westera, Wim , Specht, Marcus "Using reflection triggers while learning in an online course." British Journal of Educational Technology; Nov2012, Vol. 43 Issue 6, p1030-1040.

מאמר זה מדווח על ניסוי מבוקר על האפקטים של שלושה סוגים של מפעילי רפלקציה בקורס מקוון. חמישים וארבעה מתנדבים, מסודרים בחמש קבוצות, השתמשו בהזדמנויות מובנות אלה לרפלקציה, תוך כדי לימוד.

התוצאות מראות שנעשה שימוש נרחב במפעילי רפלקציה על ידי הנבחנים והתקבלו כבעלי תועלת לרפלקציה ולמידה. נבחנים בקבוצות הניסיוניות דיווחו על זרוז רפלקטיבי ורפלקציה נרחבת, גדולים באופן משמעותי מאשר בקבוצות הביקורת. בניגוד, לא התקבלו אפקטים חיוביים בביצועים של הלומדים ויכול להיווצר עיכוב . פרדוקס זה מגלה אפשרות של פירושים שונים אשר נדונו לאור הטענה הפדגוגית שיש לעשות שימוש בגישות של מחשבה עמוקה יותר ללמידה. רשימות מומחים המוכרים בנושא זה בהם מורים, חוקרים וסופרים ידועי שם, הצביעו על הצורך ברפלקציה לצורך למידה, הן בכיתות לימוד רגילות והן בכיתות מקוונות. רפלקציה יכולה לכוון להעשרה ואפקטיביות של למידה ו/או לקדם מטא-קוגניציה, והגדרות כמו, 'learning to learn' or 'self-regulation,' הנחשבים ככישורים בסיסים לעוסקים בידע. היום סביבות הלמידה המקוונת נותנות הזדמנויות הולכות ומתרחבות להכללת רפלקציה על ידי האצת לומדים לגבי התכן המצוי ולרכוש דרכים להביא זאת לידיעת רבים.

מה מאמר זה, מוסיף? למרות שיש מגוון רחב של מפעילי רפלקציה בספרות המקצועית, יש מספר קטן ומפוזר של מחקרים על הערכת האפקטים והשימוש בהם. מאמר זה מכוון לחוסר זה בנתונים ניסיוניים על ידי סקירת שלושה מבנים יסודיים מוצקים של ביצוע רפלקציה. הקידום של הרפלקציה קשור בימינו לכלים פוסט מעשיים רפלקטיביים, כמו פורטפוליו ויומני למידה. מאמר זה מביא לחזית המחקר החינוכי , סוג שונה של כלי עבודה, המכוון לרפלקציה בפעולה. מאמר זה קושר את הממצאים שלו לניסיונות דומים ושאלות שנשאלו כדי לאפשר דיון על דרכים חסכוניות וקומפקטיות לגרות רפלקציה בזמן למידה.

מחקר זה מציג את הממצא שהערכה חיובית של מפעילי רפלקציה על ידי משתמשים, לא בהכרח מתאחדים עם ביצוע משופר או נסיגה. יש מוסדות חינוך שמשתדלים ללמד יותר מאשר, איך לעבור את הבחינה הם מסתכלים על דרכים להגברת המטא- קוגניציה של התלמידים/לומדים שלהם.

 מחקר זה מגלה את הטמעת הטריגרים מפעילי הרפלקציה כאפשרות אחת לעשות תהליכי למידה והרגלים טובים או רעים,יותר ממשי. מורים יכולים להרגיש שאין להם מספיק זמן לקדם מטא-קוגניציה. איך שלא יהיה, מפעילי הרפלקציה המוצעים כטריגרים במחקר זה יהיו באופן כמותי, לפרקי זמן קצרים. הגישה המשתלמת יכולה לאפשר למורים להימנע מהקרבת תכן ותלמידים טרחניים.

המאמר מעודד מורים/מרצים  לבצע הערכה לגבי הלומדים שלהם שלהם ומטרות למידה, הרלוונטיות לתת  וליצור באופן מעשי ערך מוחשי לרפלקציה, במקום להניח שרפלקציה זאת תתרחש. אם לאחר מכן הם יחליטו להשתמש במפעילי רפלקציה, המחקר מציע חיתוכים חדשניים בין מרחבים קוגניטיביים ומטא-קוגניטיביים בלמידה מקוונת פורמלית. המאמר מרחיב על המגבלות הניצפות של הגישה.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :
An interesting approach to online reflection

ראה גם :
למידה מרחוק בכיתות מסורתיות – מודל מעורב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya