שימוש באנאלוגיות להטמעת השימוש בפורטפוליו בהכשרת מורים

מקור וקרדיט :
Jan van Tartwijk, Martine van Rijswijk, Hanneke Tuithof, Erik W. Driessen.
"Using an analogy in the introduction of a portfolio, Teaching and Teacher Education, 2007.
 
 קיים קושי לא מבוטל בהטמעת השימוש בפורטפוליו בהכשרה אקדמאית בכלל ובהכשרת מורים בפרט. הסטודנטים להוראה מתקשים להבין את משמעות הפורטפוליו ויש אצלם חוסר הבנה לגבי תפקיד הפורטפוליו בהכשרתם. מערכות ההכשרה הולנדיות מנסות מזה עשור להטמיע שימוש אינטגראלי בפורטפוליו בהכשרת מורים בעקבות ניסיון מוצלח בהטמעת השימוש בפורטפוליו בבתי ספר לרפואה בהולנד)  והניסיון שצברו יכול לשמש מקור השראה ולמידה למורי מורים גם במערכות הכשרה אחרות בעולם. הכותבים, מורי מורים, חוקרים ומומחים לשיטות הוראה מציעים שיטת הוראה מוכחת לשילוב הפורטפוליו בהכשרת מורים. בתהליך שיזמו המחברים הם יצרו אנאלוגיות לשילוב הפורטפוליו. נעשה ניסיון סימולטיבי להשוות את הפורטפוליו לאמצעים כגון דף קורות חיים (CV) ואמצעים נוספים לקידום העובד בשוק העבודה. הניסיון מלמד כי השימוש באנאלוגיות אלו כחלק משיטת ההוראה לשילוב פורטפוליו מעמיק את ההבנה של הסטודנטים להוראה לחשיבות הפורטפוליו Jan van Tartwijk, Martine van Rijswijk, Hanneke Tuithof, Erik W)( Driessen.
                                                                                                                      
 
ראה המאמר במלואו באנגלית מצורף כקובץ PDF מצד ימין .
 
למחקר חשוב קודם בנושא ראה :
Student Teaching Portfolios: A Tool for Promoting Reflective Practice, by Hilda Borko, Paul Michalec, Maria Timmons, Jean Siddle; Journal of Teacher Education, Vol. 48, 1997
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya