שימוש באינטרנט והישגים לימודיים בקרב תלמידים אוסטרליים בני 15

Posso, A. (2016). Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year Old Australian Students. International Journal Of Communication, 10, 26, 3851–3876.

ילדים במדינות עשירות משתמשים באינטרנט לצורך רישות חברתי ומשחק בשיעורים גבוהים מאוד, בייחוד באוסטרליה.

מחקר זה בוחן באם פעילויות אלו משפיעות על הישגים לימודיים במתמטיקה, בקריאה ובמדעים תוך שימוש בנתוני מבחן פיז"ה (PISA) של שנת 2012 הנערך בידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD).

התוצאות מציעות ששימוש ברשתות חברתיות מקוונות מפחית הישגים לימודיים. וההיפך, משחק במשחקים מקוונים מעלה ציונים במבחנים.

נטען כי אף על פי ששתי הפעילויות משויכות למחיר אפשרי גבוה של זמן הלימודים, משחקי וידאו מאפשרים באופן פוטנציאלי לתלמידים ליישם ולחדד מיומנויות שנלמדו בבית הספר.

היעדרויות מבית הספר, כישלון בשנת הלימודים בעבר, ותלמידים ילידים (indigenous) הם גם מנבאים חשובים לתת-הישגיות. מוצע שמעקב, ייעוץ, והנחיית תלמידים הנמצאים בסיכון לכישלון עשוי להועיל.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

למידה בסביבות של מחשב נייד 1:1: ניתוח-על וסינתזה של מחקרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya