שימוש באינטראקציה מבוססת סקייפ (Skype) בקורסים מתוקשבים – ממצאי מחקר

מקור:

Cheng-Chang (Sam) Pan and Michael Sullivan. Promoting Synchronous Interaction in an eLearning Environment, http://www.thejournal.com/articles/17377_1

קורסים מתוקשבים המתנהלים בצורה אסינכרונית מחייבים תכנון קפדני אחרת יהפכו להיות חסרי עניין מבחינת הלומדים. מעצם טבעה התקשורת האסינכרונית בפורומים המתוקשבים היא בלתי רציפה וגורמת לעתים לתחושת ניתוק של הלומדים (Bonk and Dennen (2002 וזאת עקב פיזור רב של התגובות בפורום. על מנת לשפר את האינטראקציה בקורס מתוקשב יש מקום לשילוב נקודות מפגש סינכרוניות עם המנחה או המרצה בקורס. עם זאת, מרבית המנחים והמרצים בקורסים מתוקשבים אינם מתלהבים משימוש בכלי תקשורת סינכרונית מסוג צ'אט, וזאת לאור הקושי לנהל אינטראקציה בקורס בתדירות גבוהה מול קבוצת לומדים גדולה ובגלל אילוצים נוספים של זמינות ונגישות בקורס המתוקשב. למרות הפופולאריות של מדיה זו, הניסיון מלמד כי גם הסטודנטים עצמם אינם מתלהבים משימוש בצ'אט כפלטפורמה לקשר עם המרצה. מרביתם רואים במערכת המתוקשבת של הקורס תשתית לאיתור חומרי למידה, מטלות ולעדכונים ופחות כערוץ תקשורת דו-צדדי עם המרצה או עמיתים (Wang, A. Y. & Newlin, M. H. (2001.

לאור החשיבות של שילוב נקודות מפגש סינכרוניות בקורס מתוקשב נערך בכמה אוניברסיטאות בטקסס ניסוי חדשני המבוסס על ניהול קורסים מתוקשבים באופן אסינכרוני עם טכנולוגיה של ערוצי קול באינטרנט (voice over IP). הניסוי הטכנולוגי התבסס על שילוב של מערכת Skype skype.com, המאפשרת תקשורת אודיו איכותית בין כמה וכמה מחשבים מחוברים באמצעות האינטרנט.

שאלות המחקר

המחקר הנוכחי ביקש לבדוק באיזה מידה השימוש המשולב בתוכנת סקייפ בקורס אסינכרוני משפר את האינטראקציה בין קבוצות הלומדים ובאיזה מידה משפר השימוש בערוץ קול זה את ההנחיה והאינטראקציה של המרצה בקורס המתוקשב.

אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים לתואר שני בשתי אוניברסיטאות בטקסס. נחקרו שני קורסים מתוקשבים (N=12 ,N=16). הסטודנטים בקורס המתוקשב השתמשו הן במערכת צ'אט (Blackboard Chat) והן בתקשורת סקייפ ליצירת הקשר והשיחה המתוקשבת. כל אחת מקבוצות הלומדים בקורס המתוקשב יכלה להשתמש בצ'אט או בתוכנת סקייפ המשולבת על מנת לתקשר עם המרצה.

ממצאים

א. הסטודנטים הצביעו על כך שהתקשורת הסינכרונית חשובה להם במהלך הקורס במיוחד כאשר מדובר על פרויקטים צוותיים.

ב. הסטודנטים העדיפו להשתמש בתקשורת קולית מבוססת SKYPE על פני מערכת הצ'אט של הקורס המתוקשב.

ג. מהראיונות עם הלומדים נמצא כי התקשורת הקולית מבוססת SKYPE היא מבחינתם אפקטיבית יותר כי הם יותר ממוקדים ויותר מודעים לנושאי החקר המועלים במהלך האינטראקציה. הנושאים בהם דנו הלומדים התגבשו טוב יותר ונעשו יותר בהירים בעקבות שיחות ה- SKYPE.

ד. השימוש בתוכנת SKYP שיפר את איכות הדיאלוג בין צוותי הלומדים ובין המרצה.

בחלקו האחרון של המאמר ממליצים החוקרים מניסיונם על כמה הליכים מעשיים ומועילים שיש בהם כדי לשפר את שילוב תוכנת הסקייפ בקורס המתוקשב:

א. מאחר והסטודנטים אינם רגילים לתקשר באופן קולי באינטרנט, יש לחשוף אותם כבר מראשית הקורס לאפשרויות הטכנולוגיות של הסקייפ ולדרך העבודה באמצעי זה.

ב. היתרון הגדול של תקשורת מבוססת SKYP אינה בהכרח אחד-לאחד אלא בעבודה קבוצתית. מומלץ לחלק מראש את הלומדים בקורס לקבוצות או צוותים של ארבעה כל אחת. מבנה כזה יאפשר תקשורת בו-זמנית של חברי הצוות בינם לבין עצמם ובינם לבין המרצה (וגם יחסוך למרצה זמן יקר).

ג. מאחר וקשה להבטיח את איכות שידור הקול בקורס המתוקשב (תוכנת סקייפ תלויה ברוחב הפס באינטרנט) רצוי להבטיח מראש קיומו של ערוץ סינכרוני חלופי של צ'אט שבכל רגע נתון יכול להחליף את תקשורת הסקייפ במקרה של ירידה פתאומית ברוחב הפס באינטרנט (תופעה שיכולה לקרות בכל הקורסים המתוקשבים בעולם ובישראל בפרט).

ביבליוגרפיה

Curtis Bonk and Vanessa Dennen “Web Advances Continue: From Best Pedagogical Practices to Evaluation and Assessment Techniques, ”Proceedings of the 18th Annual Conference on Distance Teaching and Learning,(2002).

Wang, A. Y. & Newlin, M. H. (2001). Online Lectures: Benefits for the Virtual Classroom.  T.H.E. Journal, august.  http://www.thejournal.com/magazine/vault/articleprintversion.cfm?aid=3562]

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה Curtis Bonk and Vanessa Dennen “Web Advances Continue: From Best Pedagogical Practices to Evaluation and Assessment Techniques, ”Proceedings of the 18th Annual Conference on Distance Teaching and Learning,(2002).Wang, A. Y. & Newlin, M. H. (2001). Online Lectures: Benefits for the Virtual Classroom.  T.H.E. Journal, august.  http://www.thejournal.com/magazine/vault/articleprintversion.cfm?aid=3562]

yyya