שימושם של סטודנטים ולומדים בפייסבוק

מאת: Khe Foon Hew

Hew, Khe Foon. "Students' and Teachers' Use of Facebook". Computers in Human Behavior, vol. 27 (2011), pp. 662- 76.

הפייסבוק הינו אתר רשת חברתית מקוונת, המאפשר ליחידים לחלוק תמונות, מידע אישי, וליצור חברויות זה עם זה. הפייסבוק נחשב לאתר הרשת החברתית הפופולארי ביותר בקרב תלמידי המוסדות האקדמיים.
כותב המאמר עורך סקירת ספרות אקדמית שמטרתה לתמצת את הידע הנצבר על ידי מחקרים שונים שעסקו בשימוש בפייסבוק בקרב לומדים וסטודנטים. יש להדגיש כי מטרת מאמר זה אינה לדון בפייסבוק בהקשר של יעדים ויתרונות חינוכיים בלבד, אלא להציג תמונת מצב מפורטת הכוללת את פרופיל השימוש של המשתתפים בפייסבוק ואת השפעותיו של האתר על הסטודנטים. בחינה זו תסייע לגורמי חינוך ולמרצים  להבין ביתר בהירות כיצד ומדוע משתמשים הסטודנטים באתר הפייסבוק, וכמו כן תסייע לאתר נתיבי מחקר חדשים בתחום.

שיטת המחקר:
סקירה ספרותית זו מתבצעת תוך שימת דגש על ממצאים אמפיריים, ואינה מבוססת על הסברים ותיאוריות מסוג זה או אחר. המחקר הנוכחי עוקב אחר הקווים המנחים שטבע קרסוול (Creswell, 1994), לפיהם מטרתה של סקירת ספרות הינה לסכם את הידע הנצבר בהתייחס לנושא הנחקר, ולשפוך אור על סוגיות אשר טרם קיבלו יחס מעמיק.

תוצאות המחקר:
את נושאי המחקר ותוצאותיו ניתן לחלק לשלוש קטגוריות:

1. פרופיל השימוש של הסטודנט בפייסבוק :
מניעים לשימוש בפייסבוק: סטודנטים משתמשים בפייסבוק בעיקר למטרות חברתיות. בניגוד לטענה כי ביכולתו של הפייסבוק לשמש ככלי להגברת המעורבות של התלמיד בתהליך הלמידה, לאינטראקציה של הסטודנטים בפייסבוק יש קשר מועט מאוד, אם בכלל, לתהליך החינוך.
הזמן אותו מעבירים הסטודנטים בגלישה באתר הפייסבוק: נמצא כי סטודנטים מבלים בין 10 ל- 60 דקות בממוצע ביום באתר, וכי בהתאם לזאת, הפייסבוק אינו מהווה גוזל זמן משמעותי בכל הקשור ללימודים.
מספר החברים בפייסבוק: מן המחקרים השונים עולה כי לסטודנטים יש בין 150 ל- 350 חברים בממוצע בפייסבוק. נראה כי הפייסבוק משחק תפקיד חשוב ככלי ליצירה ושימור של מעגלים חברתיים בקרב הסטודנטים.

כמות וסוג המידע אותו חולקים הסטודנטים בפייסבוק: מעניין להיווכח כי הסטודנטים מעידים שהם חשים מידת נוחות גדולה יותר לחשוף מידע אישי על עצמם בפייסבוק מאשר באמצעות כלי תקשורת אחרים. בהתאם לזאת, רבים מן הסטודנטים מפרסמים מידע אישי, כגון תאריכי ימי הולדת, תמונות, כתובות דואר אלקטרוני ואף סטאטוס זוגי. אולם, הסטודנטים נטו הרבה פחות לפרסם מידע כגון מספר טלפון, מספרי תיבות דואר (לא מקוונות) וכתובות מגורים. כמו כן, יש לציין כי המחקרים לא מצאו קשר בין תדירות השימוש של המשתמש באתר לבין נכונותו או סירובו לחלוק מידע אישי. עם זאת, נמצא כי אכן ישנו קשר בין מספר החברים של המשתמש לבין נכונותו לחשוף פרטים אישיים.

שמירה על פרטיות בפייסבוק: ישנם ממצאים שונים הנוגעים למידת השמירה על הפרטיות בפייסבוק מצד סטודנטים; בעוד שלפי חלק מן המחקרים הסטודנטים אינם טורחים בהסתרת פרטים אישיים בפרופיל האישי שלהם באתר, ישנם מחקרים שמצאו כי הם נוטים לשמירה על פרטיות. בנוסף, המחקר הניב כי הסתרת פרטים אישיים בפרופיל האישי שכיחה הרבה יותר בקרב סטודנטיות מאשר בקרב סטודנטים.

2. ההשפעות של השימוש בפייסבוק :
השפעותיה של חשיפה אישית בפייסבוק על תפיסת אמינות המורה/מרצה :לפי מחקר שנערך על ידי מאזר (Mazer 2009), סטודנטים נטו לייחס יותר אמינות למרצה אשר חשפה את פרטיה האישיים בפייסבוק, לרבות מידע אודות תחביבים, תחומי עניין, סטאטוס זוגי ותמונות שצולמו באירועים חברתיים. ממצא זה הינו בעל השלכות על יחסי מורה-תלמיד, שכן ביכולתו להשפיע על האקלים הלימודי והבית ספרי.
השפעותיו של הפייסבוק על הישגים אקדמיים: ממחקרם של קירשנר וקרפינסקי (Kirschner and Karpinsky, 2010) עולה כי סטודנטים המשתמשים בפייסבוק היו בעלי ממוצע ציונים נמוך מאלו שלא היו רשומים באתר. אולם, החוקרים מזהירים מפני הסקת מסקנות נחפזת במקרה זה, שכן ישנו צורך במחקר נוסף.

3. יחסם של הסטודנטים לפייסבוק:
מרבית הסטודנטים מתייחסים לפייסבוק כאל פעילות מהנה, אשר אינה נשקלת בכובד ראש. באופן כללי, הסטודנטים אינם מדווחים על השפעות שליליות או על התנהגות בלתי הולמת המופנית כלפיהם באתר (כגון עירום, שימוש בסמים וכולי). ההשפעות השליליות המעטות כוללות בין השאר מידע שנחשף או מפורש באופן שגוי וגולשים המטרידים אחרים בהודעות חוזרות ונשנות.

דיון ומסקנות:
סטודנטים משתמשים בפייסבוק בראש ובראשונה על מנת ליצור ולשמר קשרי חברות. אתר הפייסבוק מהווה עבורם מרחב תקשורת יעיל ונוח, בו הם חשים יותר חופש לחלוק מידע ופרטים אישיים עם סביבתם.
תוצאות המחקרים שנכללו בסקירת הספרות הנוכחית מראות כי הפייסבוק אינו מהווה כיום כלי חינוכי, שכן מעט מאוד פעילויות מעולם החינוך מתבצעות בתחומו. הסבר אפשרי אחד לזאת הוא כי הסטודנטים והתלמידים בביה"ס תופסים את הפייסבוק כמרחב חברתי, המייצג עבורם מרחב שונה בתכלית מזה הלימודי. הווה אומר, הפייסבוק נתפס כמרחב של חופש מהלימודים, ולא כלי לשיפור והעמקת חוויית הלמידה. בנוסף, רוב הפעילות החינוכית שאכן התבצעה בפייסבוק, התמקדה בנושאים אדמיניסטרטיביים, כגון לוחות זמנים של הרצאות ומטלות אקדמיות או הבעת מחאה ותסכול כלפי המרצה, ולא נגעה באספקטים פדגוגיים של ההוראה והלמידה (נושאי שיעור, פרשנויות וכולי).

השימוש בפייסבוק הולך והופך נפוץ יותר בקרב סטודנטים באוניברסיטאות רבות. תקוותו של כותב המאמר היא כי סקירת ספרות זו תסייע בידי חוקרים ומחנכים השואפים להוסיף לחקור ולגבש את גוף הידע בנושא השימוש בפייסבוק בקרב סטודנטים ומורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya