שימושים חדשניים של מורים מובילים ברשתות חברתיות

כדורי, ג' ושוורץ, ב' (2017). "שימושים חדשניים של מורים מובילים ברשתות חברתיות". מתוך: חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, תל אביב: מכון מופ"ת, עורכים: ברוךך שוורץ, חננאל רוזנברג וקריסטה אסטרחן

הרשתות החברתיות מסייעות ליצור ולתחזק קשרים ובכלל זה בין מורים לתלמידים. יש חוקרים המדווחים כי תלמידי תיכון נוטים לראות בפייסבוק טריטוריה משלהם, ולכן אינם רואים בחיוב תקשורת עם מוריהם במדיה זו. לעומתם, ניתן למצוא במחקרים אחרים דיווחים על שימושים שונים של מורים בתיכון ברשתות חברתיות ועל המטרות שלשמן מורים בוחרים לתקשר עם תלמידיהם במדיה זו.

במחקר שלפנינו מרואיינים מורים מובילים העושים שימוש ייחודי ברשתות חברתיות, מורים העשויים לבשר שינויים בקרב מורים רבים אחרים. המחקר מספק מסגרת תאורטית לניתוח פדגוגיות המבוססות על רשתות חברתיות, ומתאר שימוש ברשתות חברתיות לטיפוח למידת חקר בכיתות מדעים, לפיתוח כתיבה פרשנית בשיעורי ספרות, להקניית מיומנויות חשיבה היסטורית ולקידום קהילה מוסרית באמצעות שיעורי גיאוגרפיה.

הרשתות החברתיות ממלאות תפקידים רבים בפדגוגיה: למידה שיתופית, הענקת אוטונומיה לתלמידים, למידה פעילה ומתן הזדמנות ללמידה של מקצוענים: ללמוד להיות חברים בקהילה מוסרית או חוקרת, היינו להקנות להם פרקטיקות ונורמות של מקצוענים העוסקים בתחום.

כך למשל, בשיעור ספרות התבקשו התלמידים לבנות את הרשת החברתית של הדמויות ביצירה ואילו בשיעור היסטוריה הם קיבלו מקורות מידע שמציעים פרשנויות ונקודות מבט אחרות על האירוע הנלמד, ועליהם להעריך בכוחות עצמם מהי האמת ההיסטורית, כאשר עיקר הקריאה נעשית בבית ואילו בכיתה מתקיים דיון בין התלמידים התומכים במסקנות ובנרטיבים שונים.

לאתר הספר

לקריאה נוספת

פדגוגיה דיגיטלית - הזדמנויות ללמידה אחרת

לומדים בנעלי בית – כיתה הפוכה ב"ניפגש"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya