שילוב של תקשוב בהוראה – מה סטודנטים להוראה חושבים על כך?

מקור: אתר מט"ר (מדע וטכנולוגיה ברשת)

במחקר שנערך בישראל, נמצא שסטודנטים להוראת מתמטיקה ומדעים מתייחסים, בדרך כלל, בחיוב לשילוב של תקשוב בהוראה. עם זאת, הסטודנטים מעדיפים שלא להתמקד רק בהוראה בסביבת לימודים ממוחשבת, אלא ללמד גם בדרכים המקובלות האחרות.

ממצאי המחקר מראים: כאשר הסטודנטים להוראה מתייחסים לתלמידים ולתכנים הנלמדים, הם מרבים בטיעונים, המחייבים את שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה והמדעים; אך כאשר הם מתמקדים במורים ובסביבת הלמידה, הם מרבים בטיעונים המתנגדים לשילוב כזה.

לממצאים אלה החוקרת מציעה את ההסבר הבא: הסטודנטים עומדים בפני קונפליקט. מצד אחד, הם מאמינים כי למידה בסביבת לימודים ממוחשבת עשויה לשפר את תהליך ההוראה-למידה במתמטיקה ובמדעים; אך, מצד אחר, הם חשים כי שילוב כזה עשוי לשנות את התפקיד המסורתי שלהם כמורים. ההערה, המתייחסת לשילוב ההוראה בעזרת מחשב בהוראה בלעדיו, עשויה לחזק הסבר זה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya