שילוב של למידה מקוונת בקורסים של הוראה/למידה בהכשרת מורים לחינוך הקדם יסודי ולחינוך היסודי

Tudor, Sofia Loredana; Stan, Maria Magdalena; Paisi-Lazarescu, Mihaela. "INTEGRATION OF THE E–LEARNING IN TEACHING/ LEARNING COURSES AT PRESCHOOL AND PRIMARY PEDAGOGICAL TEACHER", eLearning & Software for Education, 2015, Issue 2, p340-345.

למידה מקוונת היא סביבה חינוכית במגמת עלייה רציפה, תהליך שיתופי המכוון להגברת ביצועים אינדיבידואליים וארגוניים. הצלחה בתחום החינוכי מסתיימת לא רק בהקלה על גישה לידע ולמידע, לצורות מודרניות של הצגה ושל הערכה, אלא למידה מקוונת גם מספקת גישה דיפרנציאלית לקטגוריות שונות של לומדים בעלי הכשרה ספציפית וצרכים אינדיבידואליים מקצועיים.

מאפיינים פתוחים, חברתיים ושיתופיים מציעים הן למורים והן ללומדים את ההזדמנות לתקשר, לשתף פעולה וליצור קשר זה עם זה, ועל כן תורמים לשינוי בתכנון של אסטרטגיות הוראה, של הוראה-למידה ושל הערכה. לפיכך, במהלך העשור האחרון יש עלייה בהיצע של משאבים וכלים אלקטרוניים בסביבה החינוכית, בייחוד באוניברסיטה, היכן שלסטודנטים, כמבוגרים, יש ניסיון בשימוש בטכנולוגיות אלקטרוניות.

במחקר זה, המחברים מנתחים כיצד ליישם טכנולוגיות מודרניות בהוראת דיסציפלינות פדגוגיות של "יסודות הפדגוגיה" ו"תיאוריה ומתודולוגיה של תכנית הלימודים" בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי בשיתוף עם גורמים שמשפיעים מבחינה פדגוגית על הקבלה ועל השימוש בלמידה מקוונת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הרהורים על למידה מקוונת: אתגר שונה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya