שילוב של ידע לגבי ביצוע בו-זמנית של מספר משימות ושל הפרעות על פני שיטות מחקר ופרספקטיבות שונות

Janssen, Christian P.; Gould, Sandy J.J.; Li, Simon Y.W.; Brumby, Duncan P.; Cox, Anna L. "Integrating knowledge of multitasking and interruptions across different perspectives and research methods", International Journal of Human-Computer Studies. Jul2015, Vol. 79, p1-5.

ביצוע בו-זמנית של מספר משימות (multitasking) והפרעות (interuptions) נחקרו תוך שימוש במגוון שיטות בתחומים מרובים (כגון המדעים הקוגניטיביים, מדעי המחשב ומדעי החברה).

מגוון זה מוביל לתובנות משלימות רבות. אולם, הוא גם מאתגר את החוקרים להבין כיצד ניתן לשלב בצורה הטובה ביותר רעיונות נפרדים לכאורה כדי לקדם את התיאוריה וכדי לעדכן את התכנון של המערכות האינטראקטיביות.

לפיכך קיים צורך בפלטפורמה כדי לבחון כיצד ניתן לשלב בין הגישות השונות להבנת הביצוע בו-זמנית של מספר משימות וההפרעות על מנת לספק תובנות העולות על סכום החלקים שלהן.

במאמר זה המחברים טוענים כי יש צורך בגישה אינטגרטיבית. כחלק מטיעון זה הם מספקים סקירה של מאמרים לגבי ביצוע בו-זמנית של מספר משימות והפרעות.

מאמרים אלה מציגים לראווה את מגוון השיטות שבהן משתמשים כעת כדי לחקור את ההפרעות הביצוע בו-זמנית של מספר משימות וההפרעות.

ברור כי קיימים אתגרים רבים לחקירת הביצוע בו-זמנית של מספר משימות וההפרעות מפרספקטיבות שונות ותוך שימוש בטכניקות שונות. המחברים מקדמים סדר-יום למחקר בן שש נקודות למען עתיד המחקר מרובה השיטות בנושא חשוב זה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya