שילוב מערכת תקשוב במסלולים האלטרנטיביים של הכשרת מורים בארה"ב

מאת: Chris Zirkle

 

  מקור:

Zirkle, Chris . " Web-enhanced alternative teacher licensure,"  The Teacher Educator , vo. 40, no. 3. Winter 2005 .

 רישוי מורים אלטרנטיבי בארה"ב הולך ומתרחב בשנים האחרונות ככל שהמחסור במורים נעשה חריף יותר ברחבי ארה"ב. הביטוי רישוי מורים אלטרנטיבי בארה"ב מתייחס להכשרת מורים  גמישה במסלולים הלא מסורתיים (Ruhland & Bremer , 2002 ) באוניברסיטאות ובמכללות לחינוך. המסלולים האלטרנטיביים לרישוי מורים צמחו בעיקר במקצועות המדעים והטכנולוגיה, החינוך המיוחד והשפות הזרות. בעקרון, הרישוי וההסמכה האלטרנטיביים בהכשרת מורים יכולים להיות מסוגים שונים, מסלולים מהירים לבוגרי אוניברסיטאות ללא רקע בהוראה או מסלולים משלימים  למורים מעשיים שיש להם ניסיון בשדה, אך חסרים את מסגרת ההתמחות הפדגוגית.

מסלולים אלו נמשכים בממוצע בין 3 חודשים ל -3 שנים בהתאם לתכנית המוצעת. מרבית המדינות בארה"ב מציעות מסלולים אלטרנטיביים שונים ומגוונים להכשרה בהוראה, ומאז שנת 1996 הולך וגדל היקפם (Ruhland & Bremer, 2002 ).

אחת הבעיות של הקורסים האלטרנטיביים היא הקשר בין הסטודנטים להוראה והסגל הפדגוגי האחראי להכשרתם. בגלל משך הזמן הקצר של הקורסים בקמפוס, לא מצליחים רבים מן הסטודנטים להיות בקשר עם מורי המורים האחראים לליווי הפדגוגי. האוניברסיטאות המכשירות מורים במסלולים אלטרנטיביים מודעות לאילוצי זמן אלו הפוגעים ברמת ההכשרה ומחפשות דרכים לשפר את איכות ההכשרה. אוניברסיטת אוהיו (Ohio State University ), הנחשבת שנים כאוניברסיטה המובילה בתחומי הכשרת מורים למקצועות הטכנולוגיה, יזמה בשנתיים האחרונות פרויקט משמעותי לתקשוב מלא של המסלול האלטרנטיבי להכשרת מורים לתחומי הטכנולוגיה. המטרה הייתה לחזק את איכות ההכשרה הפדגוגית, טיפוח הלמידה הגמישה והקשר עם המורים המתחילים. לצורך כך, כל המסלול האלטרנטיבי להכשרת מורים באוניברסיטה עוצב מחדש סביב מערכת תקשוב חינוכית מסוג WEBCT . כל חומרי הקורס, המטלות, לוח הציונים, ותכנית הלימודים הועלו למאגרים ממוחשבים באינטרנט. בנוסף לכך, נפתחו בפני הסטודנטים ומורי המורים ערוצים של פורומים מתוקשבים משותפים וצ'אטים. לרשות הסטודנטים הועמדו במלואם שורה של מאגרי מידע חינוכיים כגון מאגר ERIC  ומאגרי מידע חינוכיים אחרים השייכים לרשת הספריות בקמפוס.

 160 סטודנטים הלומדים במסלול האלטרנטיבי באוניברסיטת אוהיו חוברו למערכת המתוקשבת והם יכולים ללמוד באופן חלקי גם מהבית ולהיות קשורים למורי המורים גם מבתי הספר המאמנים בשדה. מדובר, בפועל במערכת תמיכה ממוחשבת משולבת אשר מלווה את הסטודנט מיום הלימודים הראשון ועד סיום ההתמחות בשנה השנייה בבית הספר המאמן. אוניברסיטת אוהיו חיברה את כל הסטודנטים המשתתפים בתכנית למוקד תמיכה טכנולוגי הפועל כל יום מ -00 :7 : בבוקר ועד 22:00 בלילה.

לאחרונה, נערך מחקר באוניברסיטת אוהיו אשר בדק את האפקטיביות של ההכשרה המתוקשבת הן מבחינת הסטודנטים והן מבחינת הסגל. המחקר נערך בשנת 2004. ממצאי המחקר מלמדים כי התקשוב של התכנית תרם רבות לגמישות את תכנית הלימודים ושיפר משמעותית את הקשר בין המורים המתחילים ואנשי הסגל בפקולטה.

 אנשי הסגל היו מרוצים מיכולתם להעלות ולעדכן בעצמם את חומרי הלמידה בקורסים ולהדגים באמצעות הפורומים המתוקשבים דוגמאות של מערכי שיעור. הסטודנטים הביעו את שביעות רצונם מכך שכל המטלות היו נגישות באתר האינטרנט וכי קיבלו הודעה בדוא"ל על כל שינוי בתכנית או במטלות. המורים המתחילים שסיימו את שעות השמיעה בקמפוס, יכלו להמשיך את הקשר עם מורי המורים כל שבוע וזאת מבלי להגיע למפגשים פיזיים בקמפוס בקולמבוס אוהיו. לרבים מן המורים המתחילים חסכה המערכת את הצורך לנסוע שעתיים –שלוש כדי להיפגש עם המרצים ומורי המורים. עוד נמצא כי המורים המתחילים הצליחו להתמודד טוב יותר עם תכנון השיעורים בעקבות התמיכה הממוחשבת שקיבלו. יתרה מזאת, במהלך השנה הלכה והתגבשה רשת עמיתים מתוקשבת של כל המורים המתחילים אשר יכלו באמצעות הפורומים המתוקשבים והצ'אטים להחליף ידע ולטכס עצה ביניהם. יצירת מערכת תמיכה ממוחשבת זו באופן בלתי פורמאלי הייתה נדבך מוצלח מאד בתכנית. ממצאי המחקר מלמדים עוד כי מוקד התמיכה הטכנולוגי של אוניברסיטת אוהיו היה אפקטיבי מאד בפרויקט ופתר לא מעט בעיות טכנולוגיות שנתגלו אצל הסטודנטים בשטח ובבית.

עוד נמצא במחקר כי הכנסת המערכת הממוחשבת הגדילה בפועל את זמן החשיפה של הסטודנטים לסגל המכשיר, ואפשרה לסטודנטים לקבל יותר זמן להתייעצות. עם זאת, מבחינת אנשי הסגל היה לכך מחיר של עומס עבודה. בעיה נוספת שהתגלתה נגעה לזכויות היוצרים על החומרים והתכנים בקורסים המתוקשבים. אנשי הסגל נדרשו להתמודד עם בעיות משפטיות של אילו חומרים ניתן להעלות באינטרנט מבלי להפר את זכויות היוצרים וסוגיה זו הטרידה אותם לא מעט וגזלה יותר משאבי זמן מאשר חשבו בתחילה. עם זאת, העמדות של הסגל המכשיר באוניברסיטת אוהיו לגבי המערכת הממוחשבת היו חיוביות ביותר ותמכו בהמשך הפרויקט במתכונתו הנוכחית. הסטודנטים בקורס המשיכו להיעזר במערכת המתוקשבת מעבר לתכנון הלימודים הרגיל והמשיכו להיות קשורים אליה גם בתום הלימודים וההכשרה.

לסיכום, המחקר מלמד כי הכנסת המערכת המתוקשבת באופן אינטגרטיבי ומקיף למסלול ההכשרה האלטרנטיבי הוכיחה את עצמה בפרויקט והקלה רבות על הסטודנטים הלומדים, והמורים המתחילים ותרמה לחיזוק הקשר עם המרצים ומורי המורים.

ביבליוגרפיה

 Rogers , P. & Coles, T. (2000) . Online teacher training . Presentation at the Teachers of English to Speakers of other  Languages Annual Meeting , Vancouver , BC , Canada (ERIC Document reproduction  no. ED – 444362 ) .

Ruhland , S.K. & Bremer , C.D. (2002) . Alternative teacher certification procedures and professional development opportunities for career and technical education teachers . St. Paul : The National Research Center for Career and Technical Education .

Schifter , C. (2001) . "Faculty motivators and Inhibitors for participation in distance education,"  Educational Technology , 40 (2) , pp. 43-46 .

Towmey , S. (2002) . The virtual teacher training center: A one year program to transform subject-matter experts into licensed career and technical education teachers, Columbus, OH: The Ohio state university, National Dissemination Center for career and technical education.

Zirkle, C. (2002 ) . Distance education and Technical Education : too far apart ? TEA Journal , 28 (1) , 30 .

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה  Rogers , P. & Coles, T. (2000) . Online teacher training . Presentation at the Teachers of English to Speakers of other  Languages Annual Meeting , Vancouver , BC , Canada (ERIC Document reproduction  no. ED – 444362 ) . Ruhland , S.K. & Bremer , C.D. (2002) . Alternative teacher certification procedures and professional development opportunities for career and technical education teachers . St. Paul : The National Research Center for Career and Technical Education . Schifter , C. (2001) . “Faculty motivators and Inhibitors for participation in distance education,”  Educational Technology , 40 (2) , pp. 43-46 . Towmey , S. (2002) . The virtual teacher training center: A one year program to transform subject-matter experts into licensed career and technical education teachers, Columbus, OH: The Ohio state university, National Dissemination Center for career and technical education. Zirkle, C. (2002 ) . Distance education and Technical Education : too far apart ? TEA Journal , 28 (1) , 30 .   

yyya