שילוב מיפוי מושגי ממוחשב בלמידה מבוססת פרוייקט

מאת: J. Rye

Rye, J., Landenberger, R., & Warner, T. (2013). Incorporating Concept Mapping in Project-Based Learning: Lessons from Watershed Investigations. Journal Of Science Education & Technology, 22(3), 379-392.לפי Novak ועמיתיו, הכלי של מיפוי מושגי לא ממצה את מלוא הפוטנציאל הטמון בו בתחום החינוך.

ניתוח מטא מעודד את המורים לעשות שימוש נרחב במיפוי מושגי, והחוקרים קידמו אפליקציות של מיפוי מושגי ממוחשב המנצל את הטכנולוגיה של קישורים לאתרי אינטרנט.

מורים למדעים בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכוניים השתתפו בקורס להתפתחות מקצועית כדי ליישם מיפוי מושגי ממוחשב ביחידות של למידה מבוססת פרויקט (PBL) שחקרו אזורי איגום מקומיים.

המשתתפים למדו בלימודי קיץ, השתתפו בלמידה באקדמיה המקוונת מחודשי הקיץ עד האביב, והציגו יחידות של למידה המבוססת פרויקט בוועידת המורים למדעים שהתקיימה בסתיו שלאחר מכן.

רוב המשתתפים מבין 17 המורים שנכחו בלימודי הקיץ השתמשו קודם לכן באסטרטגיית המיפוי המושגי עם תלמידים ודירגו אותה גבוה.

בקרב 12 המורים שהמשיכו בהשתלמות מעבר ללימודי הקיץ, האפליקציות של מיפוי מושגי נעו מתכנון שיתופי של פרויקטים של למידה מבוססת פרויקט לבניית אוצר מילים של התלמידים כדי שאלה ייצרו מפות הקשורות לשאלה הנובעת מלמידה מבוססת פרויקט.


החסמים לשימוש במיפוי מושגי ממוחשב כללו גישה לטכנולוגיה בבתי הספר, העדר זמן מצד המורים לשפר את מיומנויותיהם בטכנולוגיה, העדר הנעה מצד התלמידים ללמוד, והקושי של התלמיד עם מונחים הקשורים לקישורים לאתרי אינטרנט.

בנוסף להקלת החסמים שהוזכרו, פרויקטים המיועדים לשפר את השימוש של המורים בטכנולוגיה עשויים להגביר את האימוץ של הטכנולוגיה באמצעות גיוס המורים כפרטנרים וכן גיוס מספר מורים שכבר מיומנים בטכנולוגיה המיועדת תוך הדגשת התועלתיות של מיפוי מושגי ככלי תכנון.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?