שילוב יצירתיות בפרקטיקה ובתפיסה העצמית של מורים לגבי זהותם המקצועית

Trevor Davies. " Incorporating creativity into teachers practice and self-concept of professional identity", Journal of Educational Change, February 2013, Volume 14, Issue 1, pp 51-71


המחקר בוחן מה קורה לפרקטיקה של מורים ולזהות המקצועית שלהם כאשר הם מאמצים גישה של מחקר פעולה שיתופי להוראה ומערבים שותפים יצירתיים חיצוניים ומנטור מהאוניברסיטה.

המורים מיועדים לטפח ולפתח את הפוטנציאל היצירתי של הלומדים באמצעות העצמתם לקבל החלטות עבור עצמם לגבי כיווני הלמידה שלהם ולגבי התקדמותם.

המורים עבדו בשיתוף פעולה ובאופן יצירתי על תכנון שיטות הוראה ולמידה יצירתיות בתמיכה בתלמידים בעלי קשיים בשפה ובתקשורת.

המשיבים עובדים בבית ספר מיוחד לאנגלית, בית ספר יסודי ובבית ספר תיכון לבנות.

המחבר זיהה את התועלות עבור המסוגלות והביטחון של המורה בנוסף לשינויים שערכים שהשפיעו ישירות על התפיסה העצמית שלהם לגבי מה זה אומר להיות מורה אפקטיבי המקדם למידה אפקטיבית.

ההתפתחות של הזהויות המקצועיות שלהם בתוך האתוס של הצוות כללה את יכולתם לקבל החלטות לגבי הלמידה המבוססות על הפוטנציאל החינוכי של הלומדים שהוכח כי נגרם מסטנדרטים גבוהים שהושגו על ידי קבוצה זו של לומדים.

הם היו מסוגלים להצדיק את פעולותיהם לגבי העקרונות החינוכיים שבוססו.

אולם נחשפו גם מתחים בין מה שהמורים תפסו כמקצועיות הנדרשת הרגילה שלהם שנאכפה על ידי סוכנויות חיצוניות לבין המקצועיות המוגברת שנחוותה בעבודה על הפרויקט שבו הם היו מסוגלים לשלב תיאוריה ופרקטיקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya