שילוב טכנולוגיה וחדשנות במהלך הוראה רפלקטיבית

Baporikar, N. (2016). Technology integration and innovation during reflective teaching. International Journal of Information & Communication Technology Education,12(2), 14-22.

עם החידושים המגיחים, ניתן לצפות לשימוש בכלים טכנולוגיים כדי להפוך את תהליך הלמידה לאפקטיבי. מכאן ששילוב מתאים של טכנולוגיה עשוי להוות תרומה בעלת ערך ללמידה וללא ספק הרפלקציה היא ליבת הלמידה. עם לומדי המאה העשרים ואחת של היום, חשוב שמחנכים יתמכו בשילוב של מיומנויות המאה העשרים ואחת בפעילויות הרפלקציה שלהם.

במחקר של ריי וקולטר (Ray & Coulter, 2008) אודות השימוש של מורים בבלוגים לצרכים רפלקטיביים, המחברים מסיקים ש"מורים יפיקו תועלת משילוב מיומנויות של טכנולוגיה ושל רפלקציה", וש"סוגים אלה של טכנולוגיות ציבוריות מספקים דרך עבור מורים לא רק כדי לנתח את הפרקטיקה שלהם עצמם, אלא גם כדי לשתף את הרפלקציות שלהם עם אחרים" (עמוד 20).

מורים ותלמידים יכולים להיעזר עתה באפליקציות שונות הן מקוונות הן מבוססות מחשב כדי לבצע רפלקציה על הלמידה שלהם. מאחר ותהליך שילוב הטכנולוגיה דורש זמן ומאמצים, נדרש תכנון שיטתי. מאמר זה בוחן הוראה רפלקטיבית באמצעות שילוב מתוכנן של טכנולוגיה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

סקירת ספרות בין-לאומית של שילוב מחשב 1:1 בבתי ספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya