שילוב ויקי (Wikis) ככלי לימודי עבור פיתוח של קהילת חקירה

Eteokleous, Nikleia, Ktoridou, Despo, and Orphanou, Maria. "Integrating Wikis as Educational Tools for the Development of a Community of Inquiry", American Journal of Distance Education. Apr-Jun2014, Vol. 28 Issue 2, p103-116.

מאמר זה מתאר מחקר שניסה להעריך את השילוב של ויקי (Wikis) ככלי לימודי להשגה מוצלחת של יעדי למידה בקורס בספרות ושפה לכיתה ה'. המחקר נערך בגישה של שיטה מעורבת. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים, יומנים רפלקטיביים, תצפיות וראיונות.

התוצאות חשפו את ההתפתחות של קהילת חקירה בסביבת למידה משולבת המרוכזת בתלמיד באמצעות שילוב של ויקי. התוצאות הדגישו את התפקיד המשמעותי של המחנך כמו גם את החשיבות של תכנון ומבנה השיעור והפעילויות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya