שילוב הדמיות ממוחשבות בהוראת המדעים: האם אנימציה שווה אלף תמונות?

ד"ר מירי ברק

חברת הוראה בכירה וחוקרת בכירה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון,
ראש המרכז הבינלאומי ללמידה מרחוק (TIDES) בטכניון


האם ניתן לטעון ש"אנימציה אחת שווה אלף תמונות"? מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את ההשפעה של הוראה משלבת סרטוני אנימציה של חברת בריינפופ על לימודי מדע וטכנולוגיה בקרב תלמידי בית ספר יסודי. המחקר נערך על פי השיטה הכמותית. כלי המחקר כללו שאלונים מקדימים ומסכמים למדגם מייצג של שתי קבוצות מחקר: ניסוי - תלמידים שלמדו בסיוע אנימציות ממוחשבות . המשתנה הבלתי תלוי היה שיטת ההוראה (שילוב סרטוני אנימציה ) בעוד שהמשתנים התלויים היו: מוטיבציה של תלמידים ללמוד מדעים, מיומנויות חשיבה מסוג: הבנה, יישום והנמקה וציוני התלמידים במקצוע מדע וטכנולוגיה בתעודות סוף שנה. ממצאי המחקר הראו כי תלמידים מקבוצת הניסוי שיפרו באופן משמעותי מיומנויות חשיבה ברמה של הבנה, יישום והנמקה בהשוואה לעמיתיהם מקבוצת הביקורת. בנוסף, נמצא כי שילוב סרטוני אנימציה מגביר באופן  מובהק את המוטיבציה של התלמידים ללמוד מדעים. תלמידי קבוצת הניסוי ציינו כי מקצוע המדעים חשוב וצריך להילמד בבתי הספר, וכן שלמדעים יש קשר הדוק לחיי היום-יום שלהם. נמצא מתאם מובהק סטטיסטית בין השיפור במוטיבציה והשיפור ביכולות חשיבה אצל תלמידים ששילבו לימודי מדע עם סרטוני אנימציה .

למאמר המלא בעברית של ד"ר מירי ברק

פריט קודם בפורטל מס"ע בנושא : בעיקר התייחסות למאמר באנגלית

  לפריט זה התפרסמו 7 תגובות

  הנושא מעניין אותי ,רציתי לקרוא את כל המאמר.בלחיצה על ההפניה למאמר המלא בעברית אני מקבלת "דף האינטרנט לא נמצא". אנא עזרתכם. תודה רונית אשנהיימר

  פורסמה ב 09/06/2012 ע״י רונית אשנהיימר

  מצטרפת להערתה של רונית.אשמח לקרוא את כל המאמר

  פורסמה ב 04/07/2012 ע״י נורית דקלו

  להלן קישור למאמר:http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine9/15-28.pdf

  פורסמה ב 16/08/2012 ע״י ז'נה גרצבליט

  אני לא מצליחה להיכנס למאמר אני אשמח לעזרתכםתודה

  פורסמה ב 12/01/2014 ע״י לאה ביתנסקי

  המאמר המלא של ד"ר מירי ברק אינו מחובר לאתר. תודה

  פורסמה ב 17/11/2014 ע״י דרורה נגב

  לצערי אני לא מצליחה להיכנס למאמר המלא בעברית, אשמח באם תוכלו לשלוח לי למייל..תודה רבה.

  פורסמה ב 14/05/2017 ע״י לירן זיצר

  לצערי אני לא מצליחה להיכנס למאמר המלא בעברית, אשמח באם תוכלו לשלוח לי למייל..תודה רבה.

  פורסמה ב 14/05/2017 ע״י לירן זיצר
  מה דעתך?
yyya