שילוב גוגל דוקס וטוויטר בלימוד אנגלית כשפה זרה

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי  (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים,)  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012


נדב בדריאן (המרכז ללימודים אקדמיים), ורד שמעוני (המרכז ללימודים אקדמיים), גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים).

במחקר זה מתוארת פעילות ניסיונית לשילוב כתיבת מסמך שיתופי בגוגל דוקס ופעילות ברשת החברתית טוויטר כאמצעים לשיפור מיומנויות הכתיבה ולהעצמת תלמידים בלימודי אנגלית בחטיבת ביניים. שישה עשר ילדי כיתה ח' בהקבצה א קיבלו בשנת הלימודים תשע"א שתי משימות לימודיות.

ממצאי המחקר גילו כי בקרב כחצי מן הזוגות שעסקו בפעילות הכתיבה בגוגל דוקס נוצר שיח לימודי . שיח טקסטואלי זה הנו ייחודי וחדשני בפדגוגיה של למידת הכתיבה בשפה זרה.

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

ראה גם :

שילוב טוויטר וגוגל דוקס בחטיבת הביניים - 4

גוגל דוקס במערכת החינוך – תמונת מצב 2011
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya