שילוב בין קבוצת פייסבוק לבין אתר אינטרנט של קורס: ההשפעה על השתתפות ועל תפיסות לגבי למידה

Kurtz, Gila. "Integrating a Facebook Group and a Course Website: The Effect on Participation and Perceptions on Learning", American Journal of Distance Education. Oct-Dec2014, Vol. 28 Issue 4, p253-263.

מחקר זה בחן את האופן שבו השימוש בשתי פלטפורמות וירטואליות ללמידה – קבוצת פייסבוק ואתר אינטרנט של קורס במערכת ניהול למידה – משפיע על תפיסות סטודנטים לגבי השתתפות ולמידה. המחקר מתבסס על התיאוריה הקונסטרוקטיבית-חברתית.

נמצא כי ניתן להשתמש בפייסבוק, אף על פי שלא נוצרה במקור למטרות חינוכיות, כסביבה וירטואלית לצורך דיון ושיתוף ידע.

סטודנטים דיווחו שהיו מעורבים באינטראקציה ובהשתתפות פעילה בקבוצת הפייסבוק והעריכו את תרומתה העיקרית להתנסות הלמידה האישית שלהם.

רוב הסטודנטים אימצו את קבוצת הפייסבוק עבור הקורסים האקדמיים העתידיים שלהם, מבלי לוותר על אתר האינטרנט של הקורס, החיוני כמקור עיקרי לחומרי הקורס ולתמיכה בתהליכי למידה קוגניטיביים אינדיבידואליים.

קבוצת הפייסבוק נתפסה כסביבה מוגנת שמטפחת תהליכי למידה חברתיים תוך מתן דגש על מעורבות הלומד, על התרומה הפעילה, ועל אינטראקציה תכופה עם העמיתים ועם המנחה.

אתר הקורס, מאידך, נתפס כמאגר של תוכן למידה שתוכנן עבור תהליכי למידה אינדיבידואליים מסורתיים, כגון: היזכרות והבנה של תוכן הקורס.

קישור לתקציר המאמר באנגלית    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya