שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל: חקר מקרה – עבודת דוקטורט

בן-עמרם, ס' (2018). שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל: חקר מקרה - עבודת דוקטורט. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן

"אוריינות מידע" היא מערכת מיומנויות הנדרשת לזיהוי, איתור, הערכה, הפצה ושימוש במידע. מטרתה של עבודת דוקטור זו הייתה לבחון את מצב ההוראה והלמידה של אוריינות מידע בבתי ספר יסודיים בישראל. הגישה שנבחרה היא גישת חקר מקרה (Case Study). החוקרת, סיגל בן-עמרם, השתמשה בשיטת מחקר המשלבת כלים כמותיים עם כלים איכותניים (Mixed methods).

במסגרת המחקר נערכה השוואה בין שני בתי ספר יסודיים-ממלכתיים, בעלי מעמד סוציו-אקונומי זהה ותשתית טכנולוגית דומה: בית ספר שהצטרף לתכנית התקשוב בשנת תשע"א, ובית ספר שלא הצטרף לתכנית התקשוב באותה עת.

כרקע לאיסוף הנתונים בוצע תהליך של ניתוח מסמכי המדיניות של תכנית התקשוב. ניתוח המסמכים סייע להבין מה היו הציפיות והדרישות של משרד החינוך מבתי הספר בהקשר למיומנויות מחשב ולאוריינות מידע.

בחינת ההוראה הלמידה של אוריינות המידע בשני בתי הספר, החל ברמת תכנית הלימודים של משרד החינוך, דרך הוראת המורים ועד ללמידת התלמידים, הצביעה על פער בין תפיסת התפקיד של המורים אודות חשיבות הקניית אוריינות מידע ובין העיסוק בנושא זה בפועל עם תלמידיהם. כמו כן נמצא פער בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות רמת שליטתם באוריינות מידע ובין היכולות שהתגלו במטלת הביצוע.

לתקציר המקוטלג ולכלי המחקר במאגר החומרים של מרכז המידע הבין-מכללתי

לקריאה נוספת

מיקור חוץ של אמון לתשתית המידע בבתי הספר

חקירת התפקידם שממלאים הלימודים והניסיון בחיפוש באינטרנט באמונות אפיסטמיות ספציפיות לאינטרנט של לומדים

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת שמח לקבל עותק כרוך או דיגיטלי של עבודת הדוקטורט בחינוך של חוקרים נוספים

את העותק הדיגיטלי יש לשלוח לכתובת meyda@macam.ac.il.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya