שיטת או דגם להערכת מורה

Cullbertson, J. (2012). Putting the value in teacher evaluation, Phi Delta Kappan, , 94 (3), 14-18.


המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הסיכום המלא מופיע כקובץ WORD , עם הטבלאות הנכונות,  בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .


הערכת מורים Advancement TAP - The System for Teacher and Student - שיטות של הערכת מורים צריכות להיות מקושרות להתפתחות מקצועית כדי שתתנה משוב לצורך של המורה לנתח את עבודתו ולקבל תמיכה ממוקדת. המאמר מציג פרויקט שהחל ב-1999 במטרה למשוך, להניע ולשמר כשרון בהוראה. כל אחד ממרכיבי הפרויקט - קידום, התפתחות מקצועית, הערכה וגמולים - אמור לחזק את האחרים כדי שייווצרו תמיכה משולבת במורי ושיפו הלמידה והישגי התלמידים.

הפרויקט גם מטפח מנהיגות מורים בכל בית ספר מקרב המורים החזקים והחונכים. יחד עם מנהל בית הספר הצוות מניעה הוראה בבית הספר ע"י ניתוח של נתוני תלמידים, יצירת תוכניות הישגים, הובלת התפתחות מקצועית והערכה ותמיכה במורים אחרים. התוכנית מיושמת בכ-380 בתי ספר בארה"ב.

המטרות להערכת המורה: (1) מדידה מדויקת של ביצועים; 2) שיפור כישורים באמצעות תמיכה אישית ואינטנסיבית. ההערכה מתבצעת על סולם בן 5 דרגות בשלושה תחומים: הוראה, תכנון ועיצוב הוראה וסביבת הלמידה.

רמה 1- בלתי מספק רמה 3- מיומן רמה 5- מופתי ( ראה ארגון המידע הטבלאי הנכון בקובץ WORD  המצורף בטור המידע מצד שמאל) .

יש התייחסות רק למעט ממטרות הלמידה והסטנדרטים, יש התייחסות לרוב מטרות הלמידה והסטנדרטים, יש התייחסות מפורשת לכול מטרות הלמידה והסטנדרטים,

תת-המטרות אינן נקשרות למטרות המרכזיות של השיעור, תת-המטרות נקשרות בדרך כלל למטרות המרכזיות של השיעור, תת-המטרות נקשרות באופן שיטתי למטרות המרכזיות ונוצר רצף הגיוני של שיעורים, מטרות הלמידה כמעט אינן נקשרות למה שנלמד בעבר, מטרות הלמידה קשורות למה שנלמד בעבר, מטרות הלמידה: קשורות בשיטתיות למה שנלמד בעבר, מוכרות מהתנסויות חיים ומשולבות בתחומי דעת שונים,
הציפיות מהלמידה וההישגים עמומות, הציפיות מהלמידה וההישגים ברורות, הציפיות מהלמידה וההישגים ברורות, תובעניות וגבוהות,
רק מעט תלמידים מוכיחים שליטה במטרות. רוב התלמידים מפגינים שליטה במטרות. יש עדות שרוב התלמידים מפגינים שליטה במטרות.

ראה ארגון המידע הטבלאי הנכון בקובץ WORD המצורף בטור המידע מצד שמאל) .


שיטת TAP מבוססת על תצפיות רבות בשיעורים ע"י צופים מיומנים ובהם מנהלים, מורים מומחים ומורים חונכים. חלק מהתצפיות מלוות בשיחות משוב מעמיקות לבחינת השיעור, חוזקותיו וחולשותיו.

שפה משותפת - אחת התוצאות של ההערכה היא בניית שפה משותפת סביב המשמעות של הוראה אפקטיבית ובחינה של צפיות ליצירת מקום משמעותי לצמיחה מקצועית.

השפעת המורה - בנוסף לדירוג פרקטיקות ההוראה כל מורה מקבל ציון המודד את השפעתו על הלמידה והצמיחה של התלמיד. כשמורים מפגינים כשירויות הוראה חזקות כפי שהוערכו ע"י TAP תלמידיהם מפגינים צמיחה אקדמית גבוהה יותר ללא קשר להישגים קודמים או למצב סוציו-אקונומי.

הכשרה להערכה בדגם ה- TAP – הכשרת המורים להפעלת בדגם זה בבית הספר מתחילה טרם הפעלתו ומתמשכת לאורך שנת הלימודים. את ההכשרה מקיימים המורים המוחים והחונכים המסבירים את דרכי ההוראה המוערכות בכלי זה, מדגמים הוראה בפגישות של התפתחות מקצועית ובכיתות. בהזדמנויות אלה צומח שיתוף העולה המרכזי והאמתי. מורים אלה גם מבקרים בשיעורי המורים כדי לתת אימון אינטנסיבי ואישיר החל מהדגמת הוראה ואסטרטגיות הוראה ייחודיות ועד הוראה בצוות. התוקף והמהימנות של ההערכה נשמרות ע"י הבטחת הכשרה מקצועית למעריכים כולל תעודת הסמכה בתחום ועמידה במבחנים שנתיים.

סקירה מחודשת של דרכי הוראה – החלפה דינמית של רעיונות מאפשרת למורים להחליט בדבר אסטרטגיות הוראה הנהוגות בבית הספר. הכותב מדגים זאת בבית הספר שמוריו החליטו בעקבות ההערכה לשנות את אסטרטגיות ההוראה הכלליות של בית הספר באוריינות ובמתמטיקה שנראו להם קשות מידי. לימוד גישת או שיטת ההערכה איפשר להם להצביע על קשיי התלמידים בתחומי דעת אלה ולבנות הוראה מתאימה שתביא גם להישגים גבוהים יותר.

קבלת הגישה ע"י המורים – פעילות של מעריכים מוכרים ומיומנים עשויה למנוע אינפלציה של דרוגים גבוהים ולהבטיח שההערכה עקבית ומקצועית. עליהם להשתמש במגוון של אסטרטגיות כדיך להבטיח שתהליך ההערכה יהיה איכותי. לרוב הערכת המורים אינה תדירה, מבוססת על עדויות מוגבלות, נשענת על כלים גסים/גולמיים, כוללת רק מעט דרכי פיקוח איכות מהימנות, נכשלת בשימוש במעריכים מוכשרים, אינה מספקת משוב שימושי למורים, יש בה אינפלציה של הערכות גבוהות (Jerald & Van Hook, 2011). הדגם המוצג שינה זאת. כל הערכה עשויה להתקבל ברצון על ידי מורים אם תיבנה על מסגרת מבוססת-מחקר של הפרקטיקות הטובות ביותר לשיפור איכות המורה.

ביבליוגרפיה

Jerald, & C., Van Hook, K. (2011). More than measurement: The TAP system's lessons learned for designing better teacher evaluation systems, Washington, DC: Center for American Progress, 7.

ראה גם :  כיצד מדינות אחרות מעריכות את המורים?

הקושי בבחינת איכות מורים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום ד"ר פנינה אני קראתי את המאמר , אני חייב לצין שקיים לו פער עצום בין התיאוריה והפרקטיקה לדוגמא : ההערכה למורה צריכה להיעשות עד 30/5 , המורה מתחילת השנה דוחק במנהל כדי לבצע את ההערכה והמנהל דוחה אותו כל הזמן , המנהל נותן התראה למורה ביום 26/5 שיום אחרי ( ז"א ביום 27/5 ) מתכוון להיות אצל המורה בשיעור , הוא מגיע לכיתה חצי שעה אחרי תחילת השיעור , נותן הערה על המקרן אך בתכליס לא מדבר על אך התנהל השיעור ואך התרשם מתגובת התלמידים , ואומר למורה שמקסימום אם זה לא מצליח השנה אזה תחקה לשנה הבאה , בתוך מניעים זרים שאין קשר בינם לבין מקצוענות ומיומנות . האם זה מקובל שבהתראה של פחות מיום נערכת הערכה? האם מקובל שמנהל שהוא עצמו עדיין לא מנהל רשמי ותחת פיקוח מלווה יעריך מורה עם וותק של 24 שנה .?האם זה מקובל מקצועי ומיומן לדבר עם המורה בשפה של איומים לצערי השטח שר במנגינה שונה מרוח הדברים המועלים במאמר בברכהעמאד

    פורסמה ב 27/05/2015 ע״י עמאד זאיד
    מה דעתך?

Jerald, & C., Van Hook, K. (2011). More than measurement: The TAP system’s lessons learned for designing better teacher evaluation systems, Washington, DC: Center for American Progress, 7.
ראה גם :  כיצד מדינות אחרות מעריכות את המורים?
הקושי בבחינת איכות מורים

yyya