שיטות הוראה פדגוגיות ללמידה מתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות : Mode Neutral

מקור וקרדיט :
 
 Brian Smith, Chris Jones, Peter Reed.    'Mode Neutral' pedagogyEURODOL ( European journal of open , distance and e-learning ), 2008 
 
 אם עד היום הדגש בלמידה מתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות בעולם היה על כלים מתוקשבים ופלטפורמות ממוחשבת , הרי לאחרונה מתחילים להתפתח גישות הנותנות עדיפות גבוהה יותר לפיתוח מודלים פדגוגיים ללמידה מתוקשבת ופחות לפלטפורמות הממוחשבות . אחת הגישות הפדגוגיות האלו היא גישה הנקראת  Mode Neutral שעיקרה אינטגרציה גמישה בין למידה פנים אל-פנים , למידה מקוונת ולמידה מבוזרת . ללומדים ניתן תמהיל גמיש יותר בין ערוצי למידה שונים , אך ללא ויתור על התנסות פעילה שלהם. הבסיס הרעיוני של תפיסת Mode Neutral הוא למידה קונסטרוקטיבסטית מתוקשבת של אחריות גדלה של הלומדים , אך בניגוד ללמידה המקוונת הקיימת כיום החלק של הנחיית המרצים או המדריכים  ( הנחייה מתוקשבת פעילה ) מקבל משנה תוקף מבחינת הגדרת הדרישות, המחויבות והתמיכה בלומד. הבסיס הרעיוני להנחיה מתוקשבת פעילה מצד המרצים/מורים הוא התפיסה של ד"ר  גילי סלומון Salmon's 5 Stage Model , 2000 שנוסתה בכמה אוניברסיטאות באנגליה (Brian SmithPeter Reed, Chris Jones ).   
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya