שיטות הוראה מועדפות בקורסים מקוונים: השקפות הלומדים

Kebritchi, Mansureh. "Preferred Teaching Methods in Online Courses: Learners' Views", Journal of Online Learning & Teaching, Dec2014, Vol. 10 Issue 3, p468-488.

למחקר זה היו שתי מטרות: ראשית, לזהות את שיטות ההוראה המקוונות המומלצות בלוחות דיון א-סינכרוניים, ושנית, לחקור את התפיסות של הלומדים לגבי שיטות ההוראה שזוהו ולמצוא מתאם בין תפיסות הלומדים למאפיינים של הלומדים, כולל מיומנויות מחשב, התנסויות, ויחס הפעילות בדיונים מקוונים.

בהתאם, זוהו שתי שיטות הוראה, נרטיבית (narrative) ואפיזודית (episodic). במחקר השתתפו 30 סטודנטים מקוונים. נעשה שימוש בסקר ובמערכי קורלציות כדי לבחון את הפרספקטיבות של המשתתפים באמצעות שני מערכים של שאלונים עם שאלות סגורות ופתוחות.

הממצאים מראים שהשיטה הנרטיבית עם רמת אינטראקטיביות גבוהה יותר הייתה השיטה המועדפת. האינטראקטיביות של המנחים המקוונים וההצלחה הנתפסת של הקורסים נמצאו במתאם באופן בינוני.

המשתתפים בעלי מיומנויות המחשב החזקות יותר העדיפו שיטות הוראה עם אינטראקטיביות נמוכה יותר. חלק מהמשתתפים לא העדיפו שיטת הוראה ספציפית לביצוע מיומנויות למידה שונות אלא העדיפו שילוב בין השיטה הנרטיבית לבין השיטה האפיזודית.

ממצאים מעין אלה מיידעים את המחנכים לגבי שינויים אפשריים כדי לשפר את איכות ההוראה המקוונת.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya