שיטות הוראה במתמטיקה ברחבי העולם : למידה מאחרים

Andrews, Paul, Sayers, Judy. " LEARNING FROM OTHERS", Mathematics Teaching; September 2011, Issue 224, p3-7. 

במאמר זה המחברים דנים בהוראה של משוואות ליניאריות בפינלנד, בהונגריה, ובפלנדריה.
הם מתארים ומשווים בין השיטות של שלושה מורים למתמטיקה, הכוללים מורה פלמי, מורה הונגרי ומורה פיני, ללימוד של מושגים של משוואות אלגבריות ליניאריות. מנתוני המחקר עולה כי שיטות הוראת המתמטיקה בהונגריה יעילות יותר. המחברים מסכמים שהפרקטיקות של הוראת המתמטיקה אצל המורה ההונגרי מדגישות את ההסקה המתמטית ומערבות פתרון בעיות אינדיבידואלי כמו גם שיתוף קולקטיבי של פתרונות במתמטיקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya