שיח פדגוגי במרחב המוזאוני שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל

מוגדם, י' (2018). שיח פדגוגי במרחב המוזאוני: שותפויות בתי ספר ומזאונים בישראל, תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

מהו מקומם של מוזאונים לאמנות, מדע ומורשת בעיצוב החוויה החינוכית של תלמידי בתי הספר בישראל? מהם התנאים לקיום שותפות בין מוזאונים למערכות חינוך? והאם ישנו ביטוי לכלי החינוך המוזאוניים בהכשרתו של המורה ובעבודתו בכיתה? הספר שיח פדגוגי במרחב המוזאוני: שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל נותן מענה לשאלות אלו ואחרות.

הספר מחולק לשלושה שערים: השער הראשון פורש את הרקע ההיסטורי שהביא ליצירת פדגוגיה מוזאונית בעולם ובישראל, תוך התייחסות לשינויים גלובליים, טכנולוגיים וחברתיים. השער השני מתאר יישומים מיטביים לשותפויות בין מוזאונים ובתי ספר בישראל. מדובר בבתי ספר ומוזאונים שבחרו לראות בביקור במוזאון חוויה מתמשכת, שאוצרת בחובה הזדמנות לחקר וגילוי, לרפלקציה ולחשיבה מרובדת. השער השלישי מציג אופק ליישום החוויה המוזאונית במרחבי חינוך נוספים, ובוחן גיבוש של פרופסיית החינוך המוזיאוני כדיסציפלינת חקר והכשרה.

ד"ר יערה מוגדם היא ראש החוג לאמנויות במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. מחקרה עוסק בשותפויות בין מרחבי למידה שונים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.?

לרכישת עותק מודפס או דיגיטלי של הספר

לקריאה נוספת

תפקידה של תכנית לחינוך מדעי מבוססת-מוזיאון בקידום ידע תוכן והנעה למדע

מוזיאון כסביבה קונסטרוקטיביסטית מפעילה לילדים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya