שיח מקצועי של מתכשרות להוראה: ישן, חדש ומשולב

מקור וקרדיט : שבילי מחקר , רשות המחקר הבין-מכללתית , מכון מופ"ת ,  שנתון מס' 15 , תשס"ט 2008, דיתה פישל

עבודה זו עוסקת בניתוח שיח א-סינכרוני מתוקשב, על אודות משימה שבה התבקשו מתכשרים להוראה המשתתפים בקורס במסלול חינוך מיוחד, להתלוות לאדם עם מוגבלויות אינטלקטואליות קשות. מטרת הקורס הייתה להתוודע לביטוייהן של מוגבלויות אלה בחיי היום-יום, בבית הספר, במסגרת שלאחר הלימודים או בבית ובכך ליצור מפגש אישי שיעודד רכישת ידע חדש מנקודת מבט שונה, ואולי גם לשינוי עמדות של המשתתפים בקורס כלפי אנשים עם מוגבלויות אינטלקטואליות.

אפיון השיח של כל משתתף מראה שרובם עסקו בתיאור חוויות מתוך המשימה ותגובות לאירועים שעלו בשיח. נראה שהשיח בפורום יצר מעין אווירה שעודדה את המשתתפים להפגין תחושות חיוביות, לפרש אירועים ברוח טובה. כך בעיקר התאפיינו המשתתפים שנכנסו לשיח מתחילתו, ואילו משתתפים שהצטרפו מאוחר יותר הציגו יותר בעיות וקשיים. עם זאת, כולם זכו לתמיכה ולעידוד מחברי הקבוצה.
אפיון השיח הא-סינכרוני מראה שהמשתתפים בשיח יצרו קהילה שהתאפיינה בשיתוף,  תמיכה הדדית ובהפקת משמעות באמצעות שיח רפלקטיבי (Garrison et al., 2000 ) . מודל הקהילה הלומדת שגריסון ואחרים מציגים  (שם ), מציין שלושה תנאים לקיומה של "קהילה לומדת :"נוכחות קוגניטיבית , יכולת הלומדים להפיק משמעות באמצעות רפלקטיביות  ושיח , נוכחות הוראתית ונוכחות חברתית. הממצאים הראו ששניים מבין שלושת התנאים הללו התרחשו בשיח הנחקר: הייתה נוכחות קוגניטיבית וחברתית, כשהנוכחות החברתית בלטה יותר. חסרה בה התערבות הוראתית, אך התקיימו מאפיינים ייחודיים כגון ההשפעה של אווירת השיח על הנושאים שחברי הקהילה בחרו להציג, אופן הצגת הנושאים הנבחרים וההתמודדות עימם . נראה שהעדר נוכחות הוראתית בשיח יצר מצב שבו המשתתפים בחרו להתמקד בתמיכה הדדית,  חלקו ידע משותף ועסקו פחות בבירור וברכישת ידע חדש ממקורות חיצוניים.  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מעוניינת לקרוא את המאמר במלואו

  פורסמה ב 23/09/2009 ע״י הילה פסל

  נמצא הלינק למאמר, תודה!

  פורסמה ב 23/09/2009 ע״י הילה פסל
  מה דעתך?
yyya