שיח מורה תלמיד – מרכיב משמעותי בהוראת מוט"ב

ורד אביטל , מקיף "עמק - החולה", כפר בלום

בכנס מוט"ב 2012 הציגה ורד אביטל את דרך העבודה ואציג דוגמאות למשימות שהתלמידים מגישים לבדיקה ואת שיח שנוצר בינה לבין התלמידים. חשוב ביותר להדגיש ולחזק את החלקים .הטובים בעבודתו של התלמיד.

"בלימודי מוט"ב נדרש התלמיד להציג משימות אשר עוסקות במיומנויות שונות כחלק מתהליך הלמידה. חלק מהמשימות שהתלמיד מבצע הן אישיות וחלקן קבוצתיות. תהליך למידה משמעותי הינו תהליך של שיח בין המורה לתלמיד. "

"השיח ביני לבין התלמידים מתבצע באופן מתוקשב. המשימות נבדקות והתלמיד מקבל את משימתו עם הארות והערות. בשלב הראשון ההערות לא מלוות בהערכה כדי לאפשר לתלמיד את האפשרות להתייחס למשימה ולתקן על-פי ההארות וההערות. בדרך זו אני מעבירה אחריות ללמידה לתלמידים וכל תלמיד יכול, על אחריותו לתקן ולשפר את הציון שלו".

"תלמיד שבוחר שלא להשקיע מאמץ בתיקון ושיפור למידתו, עליו מוטלת האחריות לכך שקיבל הערכה נמוכה".

"אני עובדת בדרך זו מזה שש שנים וחייבת לציין כי יש קושי במשימה הראשונה שהתלמידים נדרשים להגיש בדרך זו, אולם לאחר הסתגלות קצרה ניתן לראות שיפור משמעותי באופן בו  התלמידים מתנסחים בכתב כי התלמיד מבין כי אני מתייחסת לכל מילה שנכתבה, לניסוח וכמובן לתכנים. חשוב לציין כי התלמידים מרוצים מאוד מדרך העבודה לאחר שהפנימו אותה  וזה קורה לאחר המשימה הראשונה שהם מגישים."

"יתכן כי דרך עבודתי נראית מייגעת, אך לא כך הדבר, שכן בכל מיקרה על כל מורה לבדוק את המשימות שהתלמיד מגיש, לכתוב הערות והארות. אני עושה זאת דרך המחשב . ערימות הניירות אצלי על השולחן הצטמצמה מאוד, כל החומר הלימודי של התלמידים שמור במחשב. באופן זה משימות לא "הולכות" לאיבוד וניתנות להדפסה עם סיום הלימודים, לאירגון התלקיט. "

"למרות שחלקכם ודאי רואים קושי בדרך עבודה זו אני מאמינה ורואה את השינויים בהתייחסות של התלמידים להערות/הארות במשימות " .

הכנס הארצי התשיעי של מורי מוט"ב, יוני 2102

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya