שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי

מקור: שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני (דוא"ל) בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי, דפים מס' 45, 2007, ע"ע 195-226.
 
מאמר זה דן בהפיכתם של צוותי מורים ושל סטודנטים להוראה לקהילות לומדות במסגרת הכשרת מורים במערך של "בית ספר לפיתוח מקצועי" (PDS) ובשילובם של שני סוגי שיח למידה- פנים –אל-פנים ודואר אלקטרוני (דוא"ל) – בהליך זה שני תהליכים אלה שינו את תפקידי המורה ואת תפקידי המדריך הפדגוגי. המחקר התמקד בקהילה לומדת אחת, שהתרכזה סביב מדריכה פדגוגית להוראת הלשון העברית, והשתתפו בה סטודנטים ומורים משני בתי ספר. הפעילויות שנחקרו חולקו לשתי קטגוריות עיקריות: פעילות פנים-אל-פנים ופעילות בדוא"ל. החומרים שתועדו בפגישות "שעות הצוות" ובמהלך התכתבויות בדוא"ל בין כל השותפים בקהילה הלומדת ובתת-מערכותיה נותחו. המפגשים שהתקיימו פנים-אל-פנים: שעת הצוות והסמינריון הדידקטי, שהם מחולליה ומפעיליה של הקהילה במערך זה, הפכו קצרים מלהכיל את תוכנם: הסמינריון הדידקטי שהוצמד ליום ההתנסות הפך במסגרת ה-PDS לחלק בלתי נפרד מן ההתנסות בהוראה, ונושאים אותנטיים שחלחלו לתוכו מיום ההתנסות שינו את אופיו ואת תכניו. כך אירע גם לשעת הצוות, שהיא פגישתה היזומה השבועית של הקהילה הבית ספרית. נראה כי שימוש בתקשורת מקוונת לצדן של פגישות יזומות עשוי לייעל את פעילות הקהילה ולכונן ולהצמיח את המשתתפים ואת תפוקתם.
 
השילוב של השיח פנים-אל-פנים היזום ושל השיח המקוון יצר במה וחיזק קהילת לומדים שבה מתפתחים ומתקדמים גם מורי בתי הספר (ותיקים וחדשים) וגם סטודנטים להוראה וסגל המכללה המלווה אותם.
 
השימוש בזירה המקוונת אפשר אף לייעל את פגישות ה"פנים-אל-פנים" ואת האינטראקציות השונות של הקהילה על ידי תכנונן וארגונן מראש ושיתוף כל חברי הקהילה בכך. הזירה המקוונת משמשת גם מקום לשחרור רגשות, לשיתוף בחוויות אישיות, בתחושות וברעיונות העולים ספונטאנית במשך השבוע, ומאפשרת ללוותם בהתייחסויות אישיות אמפתיות, מבלי להיכנס לתחומים אישיים מדי שאין להם מקום בשיח מתועד. האווירה הנוצרת בו נמשכת בשיח פנים-אל-פנים. אופיו הא-סינכרוני של הכלי מאפשר ל"משוחחים" לנסח דברים לאחר מחשבה, לארגן אותם, לפרט. תהליך ההמללה מעצים את איכותו של השיח בקהילה. הנוחות בארגון המידע והיעילות בתיעוד משאבי הידע ובתהליכי שמירתו הופכים אותו לכלי העשוי לסייע בתהליכי חקר, שהם מיעדיה של קהילת לומדים.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  היכן ניתן לאתר המאמר ולקרא אותו?תודה מירי

  פורסמה ב 24/02/2008 ע״י מירי עסיס

  כתב העת דפים נמצא במרכז המידע במכון מופ"ת ובספריות המכללות. ברגע שיצא לאור גיליון מס' 46, המאמרים מגיליון 45 המבוקש יעלו בטקסט מלא כאןhttp://www.mofet.macam.ac.il/catalog.asp?id=549

  פורסמה ב 25/02/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya