שיח בנים ובנות בסביבה של מסרים מיידיים

מקור: שיח בנים ובנות בסביבה של מסרים מיידיים, כנס מוח לטכנולוגיות מידע בחינוך מס' 21, ת"א.
 
המחקר שלהלן עוסק בתחום התקשורת, בחקר השיח של ילדים, בנים ו/או בנות, בסביבה של תוכנות להעברת מסרים מידיים ((I.C.Q, Messenger.
 
מטרתו המרכזית של המחקר היתה לבדוק מדוע משתמשים ילדים בסביבה של מסרים מיידים, על אלו צרכים עונה הסביבה הזאת והאם יש הבדל בין המינים.
שיטה וכלי מחקר. המחקר התמקד בחקר השיח של ילדים בסביבה של תוכנה להעברת מסריים מידיים. המחקר כלל איסוף נתונים מראיונות עם הילדים, משיחות ילדים שהתקיימו בסביבה להעברת מסרים מידיים והוקלטו, ותצפיות שנערכו לילדים בזמן ההתכתבות שלהם.
המדגם: 200 ילדים מגיל 8 – 16 שהשתתפו במחקר.
כלים לניתוח שיח: ניתוח השיח התמקד במהלך השיחה, באינטראקציות בין הדוברים ובשימוש הלשוני והפרגמאטי שהילדים עשו במילים.
במחקר זה משולבות שיטות מחקר איכותיות עם כמותיות. דרכי חקר משולבות משלימות זו את זו, מעלות אספקטים שונים של הנתונים ומאירות את הנתונים מנקודות מבט המשלימות זו את זו.
ניתן להגדיר את הכתיבה של ילדים בתוכנה להעברת מסריים מידיים כ'כתיבה דיבורית'. הכתיבה דומה במאפייניה לדיבור, אך עם דגש על תהליך רפלקטיבי ועל הבעת רגשות בסביבה סטרילית-מוגנת, להבעת רגשות ללא חשיפת שפת הגוף, הקול, הבכי ותומכי תקשורת אחרים. הסביבה הזאת מזמנת לילדים שיח מהיר, מגוון, עשיר, המאפשר אינטראקטיביות רבה: משוב, יצירה, הפריה, תקשורת ושיתוף פעולה. הסביבה הזאת מפשטת את הדברים הטכניים ובכך מאפשרת לכתיבה משמעותית לפרוח.
נושאי השיח המזוהה (בין מכרים) הוא ברובו המכריע, סביב נושאים חברתיים שעל סדר יומם של הילדים. הסביבה הזאת מאפשרת דינאמיות, תקשורת בין-אישית חברתית המתקיימת באופן ממשי וייחודי. השיח הוא בעיקר שיח על רגשות, על כעסים, בסביבה שלא רואים אותך ולא שומעים אותך, אלא רק קוראים את הסימנים.
 
בסביבה של מסרים מיידים יש להתייחס אחרת לחלוטין מבחינת ניתוח השיח, לשיחות מזוהות מול שיחות לא מזוהות-מקריות.  
עולה כי השיחות הלא מזוהות-מקריות הן פתח לרדידות לשונית ותכנית ומתקיימת בהם אינטראקטיביות במידה נמוכה יחסית לשיחות מזוהות.
בשיחות בהם הילדים מזוהים ומוכרים מתקיים שיתוף פעולה הנובע מאחריות לתוכן הנכתב, לצורה בה נכתב התוכן, למשמעות, לשיתוף הפעולה וכד'. השיח בנוי על כתיבה איכותית יותר ומשמעותית יותר ועל 'הקשבה' גבוהה יותר לצד השני, המוכר, יותר מאשר בשיח מקרי. השיח מתאפיין בשיח בהיר, באוצר מילים עשיר, במשפטים מורכבים, בדיוק וכד'.
נמצאה שונות בין המינים בסגנון הדיבור ובאוצר המילים במהלך ניהול השיח בסביבות להעברת מסריים מידיים. בנים מקללים הרבה יותר מבנות. גם בנות מקללות אך אחוז הבנות המקללות (40%) נמוך מאחוז הבנים המקללים (74%).
סגנון הדיבור בשיחות לא מזוהות הרבה יותר בוטה אצל בנים מאשר אצל בנות.
בנים משתמשים יותר מבנות במילים מרחיקות. בנות משתמשות יותר מבנים במילים מקרבות, במילים מתחנחנות ובמילים מתנצלות.
בסביבה הזאת מתפתח, בין הילדים, שיח לשוני ער ובעל משמעות, המאפשר תקשורת בין אישית משמעותית. לשיח זה עשויות/עלולות להיות השלכות על התפתחותה של השפה, בהתחשב בעובדה כי המבוגרים לא מעורבים ועל כן הם לא מספקים חיזוקים תרבותיים וחברתיים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya