שיח בחינוך – אירועים חינוכיים כשדה מחקר

מקור: שיח בחינוך – אירועים חינוכיים כשדה מחקר, הוצאת "כליל" מכון מופ"ת, 457 עמ'

הספר מציג מגוון אירועים שהתרחשו במערכת החינוך הישראלית לאחר שעברו שני תהליכי פרשנות. ראשית פורשו אירועים אלה ע"י המשתתפים באירועים עצמם. נוסף על כך פירשו החוקרים כותבי הפרקים השונים את הפרשנות של המשתתפים. המכנה המשותף לפרקי הספר הוא השימוש בראיות מחקריות טקסטואליות שמציגות את נקודת מבטם של המשתתפים שהתנסו באירועים באמצעות שיח דבור, כתוב או מקוון. טקסטים אלה נבחנים על ידי הכותבים ברמת המיקרו, ולאחר מכן מפורשים לאור ידע בתחומי דעת שונים כסוציולוגיה, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, לאור תיאוריות בחיוך ובאמצעות שיות מחקר שונות.

לספר שני שערים הקשורים זה לזה. השער הראשון מציג מחקרים הערוכים לאורך רצף שעליו מוצגים תהליכי התפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה, מורים ומורי מורים והשער השני שופך אור על סוגיות מרכזיות המשפיעות על התהליכים המתוארים בשער הראשון, מסבירות אותם או קשורות אליהם. פרקי השער הראשון מציגים את המורכבות ואת הרב ממדיות המאפיינים תהליכי התפתחות מקצועית ולמידה של מורים לאורך החיים, ואילו הפרקים המוצגים בשער השני מתייחסים לסוגיות מרכזיות בתחום החינוך שעומדות כיום בקדמת הבמה החינוכית והציבורית.

המחברות מצרפות את ההיבטים השונים שעלו ע"י החוקרים בפרקי הספר ומסכמות:

"ממצאי הפרק מראים שרגשות השמחה והאופטימיות המאפיינים את הסטודנטים בראשית דרכם מתחלפים ברגש תדהמה לאור המורכבות והרב ממדיות שמתגלים למורים הטירונים האירועים בעלי משמעות מבחינתם בבית הספר. אולם אפשר לרכך ולמתן את התדהמה ולהקל עליהם באמצעות תקשורת בין אישית פנים-אל-פנים או תקשורת מקוונת במכללה ובבית הספר, בייחוד כשמאפיינים אותה מודעות, רגישות והבנה לאחר.(...)

לא תמיד המורים ומורי המורים מודעים למערכת האמונות שלהם, הכוללת כמובן גם התייחסות לאחר. האחר בא לעתים מתרבות בארץ רחוקה, ולעתים גם מתרבות שהיא קרובה אמנם מבחינה גיאוגרפית, אולם רחוקה מבחינה מושגית. לעיתים האחר הוא המורה שפער הגיל והידע בינו לבין תלמידיו גורם לאסימטריה ולחוסר הבנה.
חלק מהמשתתפים במחקרים שהוצגו בספר מדגישים את הצורך בשינוי ובלמידה לאורך כל החיים כמפתח להתפתחות מקצועית. הספר חושף דפוסים אופיינים ללמידה זאת, את השילוב שלה עם ידע קיים ואת השינויים שחלים בעקבות הלמידה בדרך החשיבה והאמונות של מורים ומורי מורים."

תוכן העניינים

פתח דבר: מרים בן פרץ
מבוא: עירית קופפרברג ועלית אולשטיין

שער ראשון: מטירונות למקצוענות

מבוא
1. מ"פרח הוראה" ועד "להיות מורה": תמונה – סיפור של התחלה / דיצה משכית ונעמי דיקמן
2. רגש והתמודדות בשיח נרטיבי של סטודנטיות להוראה / עירית קופפרברג ויצחק גילת
3. התפתחות חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון / צביה לוטן ושרה שמעוני
4. זרות ושייכות בהתנסות בהוראה: סטודנטיות דרוזיות בבית ספר יהודי / אלה מזור
5. שינוי אמונות מורים לאנגלית במסגרת בית ספר חדשני-צומח בישראל / אילנה מילשטיין ועלית אולשטיין
6. תפיסות ועמדות של מורות לספרות באשר לשילוב שיטת קובובי בהוראת המקצוע: שילוב שיטת הוראה חדשה בידע קיים / רבקה ברגר
7. התפתחות ידע ואמונות של מורות של ילדים עם צרכים תקשורתיים מורכבים במהלך קורס מתוקשב / טל לבל, עלית אולשטיין ותמר וייס
8. "זה לגמרי לא היה פשוט להינתק, למרוד בדגמים שגם אני עיצבתי" / אילנה אלקד-להמן וחוה גרינספלד
9. "אולי חזרנו למטפורה של מגדל בבל...": המטפורה כאמצעי להבנת התפיסה הגלויה והסמויה של רב-תרבותיות אצל מורי-מורים / חנה עזר, שוש מלאת ודורית פטקין

שער שני: סוגיות מרכזיות בחינוך

מבוא
10. מפגשי ועדת היגוי: מבט מבעד לעדשת תאוריית המורכבות / מיכל צלרמאיר ואילנה מרגולין
11. ניהול בית ספר כקריירה שנייה: המקרה של קציני צה"ל (מיל.) שעשו הסבה מפיקוד לניהול במערכת החינוך / רינה ברקול
12. החיים בין שני עולמות: מיצוב לשוני בשיח נרטיבי של עולות מרוסיה / עירית קופפרברג ושרה פינגולד
13. מאפייני זיכרונות של אירועים אלימים בבית הספר / דוד סנש
14. השיעור כאירוע דיבור א-סימטרי: מבט על 'מבנה ההשתתפות' בכיתה הישראלית / אסתר ורדי-ראט ושושנה בלום-קולקה
15. תרומות ותמורות של תלת-לשוניות / ענת סטבנס

אפילוג / עירית קופפרברג ועלית אולשטיין
תיאור כותבי הפרקים


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אני מבקשת לדעת היכן רוכשים את הספר – אני צריכה אותו לתזה

  פורסמה ב 12/03/2009 ע״י הגואל שרה

  שלום שרה,ניתן לרכוש את הספר בחנות הספרים במכון מופ"ת.כמו כן יש אפשרות להזמין בטלפון 03-6901506 או דרך האינטרנטhttp://shop.macam.ac.il

  פורסמה ב 15/03/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya