שיחים עדינים לגבי שוויון בתכניות הלימודים הפיניות בחינוך בחטיבה העליונה: רפלקציות של החברה המדומיינת

Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina. Subtle discourses on equality in the Finnish curricula of upper secondary education: reflections of the imagined society. Journal of Curriculum Studies, 2016, Vol. 48 Issue 5, p650-670.

הבטחת זכויות חברתיות של אזרחים וצמצום שוניות חברתיות הינם עקרונות מרכזיים אשר עיצבו את המדיניות החינוכית של פינלנד ושל מדינות הרווחה הנורדיות האחרות. שוויון היווה סדר-יום רשמי בפוליטיקה ובמדיניות חינוכית החל מהרפורמות הבית-ספריות המקיפות של שנות השישים והשבעים של המאה העשרים.

אולם, המשגת השוויון לא הייתה יציבה, דבר המשקף את האקלים הפוליטי שבו הטענות הפוליטיות נוצרו. במאמר זה, המחברים מנתחים מסמכי תכניות לימודים פיניות הנוגעים לחינוך בחטיבה העליונה משנות השבעים של המאה העשרים ועד העשור השני של המאה העשרים ואחת כדי לגלות כיצד מוצגות המטרות של שוויון חינוכי.

בהתבסס על המשגות שונות של שוויון ושל צדק חברתי, כמו גם על פיתוח תיאוריות פמיניסטיות של הִצטלביוּת (intersectionality), המחברים בוחנים כיצד דפוסים מגדריים, מעמדיים ואתניים מודגשים, מאותגרים או מושתקים במסמכים.

באמצעות נתוני האורך של מחקר זה ניתן לנתח את ההשפעה ההולכת וגדלה של הארגון החינוכי הניאו-ליברלי מחדש בפינלנד, שהיא בעלת מוניטין עבור חינוך שוויוני ונתונים מצוינים במבחני פיז"ה (Programme for International Student Assessment – PISA). לפיכך, המחברים שואלים כיצד החברה הפינית כקהילה מדומיינת משתקפת במסמכים של עשורים שונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קביעת תכנית לימודים מבוססת מדינה: גישות לתכנית לימודים מקומית הפועלות בנורבגיה ובפינלנד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya