שיחות על מחקר איכותני

לביא-אג'אי, מ' ולביא-טובין, מ' (2021). שיחות על מחקר איכותני. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

המתודולוגיה האיכותנית תופסת בשנים האחרונות מקום מרכזי יותר ויותר באקדמיה בכלל ובאקדמיה הישראלית בפרט. באוהל המרווח של המחקר האיכותני שוכנות במקביל מגוון פרדיגמות, תפיסות, פרקטיקות ושיטות מחקר. אין "שומרים" בכניסה, וכולם מוזמנים לקיים שיח פנימי כדי לפתח קהילה איכותנית האוחזת במגוון מתודולוגיות ואפיסטמולוגיות. השיח בקרב חוקרים איכותניים הוא הנושא והמטרה של ספר זה.

לרכישת עותק מודפס או מקוון של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים על שיטות מחקר איכותניות

הספר מציג שיחות על מחקר איכותני במובן הרחב ביותר של המושג, ובכך הוא משמיע קול מקורי וחדשני בקרב הספרות המקצועית בתחום זה. עם המשתתפים בשיחות הללו נמנים מגוון רחב של בולטי החוקרים האיכותניים בארץ, המציעים לא רק הנחיות וכללים לביצוע מחקרים איכותניים, אלא תובנות וכלים הנובעים מניסיונם האישי ומעוגנים בדוגמאות מחקריות ובהקשר תאורטי, אפיסטמולוגי ומתודולוגי רחב. השיחות נערכות בין חוקרים לבין עצמם, בין חוקרים לחוקרים ובין חוקרים ומשתתפי המחקר.

המאמרים באסופה זו מבקשים לקדם שיח מתודולוגי ומודעות מחקרית ולעורר שאלות יותר מאשר תשובות. שיח כזה עם חוקרות וחוקרים איכותניים מאפשר אתנחתא לחשיבה ולבירור סוגיות ייחודיות של מחקר איכותני בשדה המדע ושל האחריות האתית והמתודולוגית שלנו כחוקרים.

ספר זה מיועד לכל המתעניינים במחקר איכותני, לאלה שרק החלו לחקור ולאלה שניסיונם במחקר רב, ולכל המבקשים להעמיק את ההבנה המתודולוגית במגוון שיטות מחקר איכותניות.

פרופ' מיה לביא-אג'אי היא ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הייתה ראשת המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. לביא-אג'אי היא חוקרת ביקורתית בתחום של בריאות ומיניות.

פרופ' דורית לביא טובין היא ראשת המסלול למנהל, חברה ומדיניות החינוך וראשת האשכול לייעוץ ארגוני בחינוך במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. התחומים המרכזיים במחקריה הם תהליכים ומבנים בבתי ספר מצליחים, בינוניים ונכשלים, תהליכי הכשרה ופיתוח מנהלי בתי ספר, היבטים ארגוניים של סביבות למידה וחקר התרבות הישראלית ובית הספר.

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya