שיבוץ אסטרטגי? כיצד לחצי ביצועים משפיעים על שיבוץ מורים בבתי ספר וכתוצאה גם על הישגי התלמידים

Grissom, J. A., Kalogrides, D., Loeb, S. (2017). Strategic staffing? How performance pressures affect the distribution of teachers within schools and resulting student achievement. American Educational Research Journal, 54 (6), 1079-1116, DOI: 10.3102/0002831217716301

לחץ רב נגרם למורים ותלמידים בעקבות מדידת ביצועים במסגרת בית הספר. המחקר בוחן כיצד לחצים הקשורים לביצועים משפיעים על שיבוץ המורים בכיתות וכיצד שיבוצי המורים משפיעים על ביצועי התלמידים. באמצעות מחקר אורך הכולל סקרי מורים ומידע על הישגי תלמידים בכיתות שנבחנו ובכיתות שלא נבחנו, הצביעו החוקרים על האופן בו מנהלים משבצים מורים לאור תוצאות המבחנים בשנה שקדמה לשיבוץ, כגון שיבוץ מורים שהביאו לתוצאות טובות בכיתות אשר מיועדות להבחן בשנת הלימודים העוקבת.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שהקשר בין מדידת ביצועים לשיבוץ מורים חזק יותר ככל שציוני בית הספר במבחנים נמוכים יותר. מורים המלמדים בכיתות בעלות ביצועים טובים משובצים לרוב בכיתות שיבחנו בשנת הלימודים שלאחר מכן. בבתי ספר יסודיים, "שיבוץ אסטרטגי" של מורים הינו בעל חסרונות עבור הכיתות הנמוכות משום שמורים הנחשבים כפחות אפקטיביים שלימדו בכיתות גבוהות יותר משובצים ללמד בכיתות נמוכות. בנוסף, עלה מן המחקר שהישגים נמוכים של תלמידים שנבחנו כאשר למדו בכתות נמוכות נותרו נמוכים גם בשנים לאחר מכן.  

לתקציר המאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

מחיר השיבוצים השגויים: השפעת השיבוץ בהוראה על עזיבה של מורים בוגרי TFA מבתי ספר באוכלוסיות חלשות (low-income) וממקצוע ההוראה

שיבוץ בהתנסות מעשית ואפקטיביות הוראתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya