שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

מקור: דפים 39, כתב עת לעיון, למחקר ולהוראה בהכשרת מורים, מכון מופ"ת, תשס"ה 2005 עמ' 10-34

למאמר המלא ראו קובץ מצורף מימין

מטרת המחקר הייתה לתאר את הגורמים הסביבתיים הקשורים לעבודת המחנכת בכיתה שמשולבים בה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולבחון את הקשר שלהם לשחיקתה.

השערת המחקר המרכזית היתה שככל שהמחנכת תתפוס את סביבת העבודה בבית הספר על ארבעת ממדיה - החברתי, המבני, הפסיכולוגי והארגוני - כמתאימה לשילוב, כך תרד רמת השחיקה שלה.

ההשערה אוששה ברובה: כל הממדים, פרט לממד המבני, נמצאו קשורים לשחיקה (קשר הפוך)
הממדהחברתי קשור בקשר הפוך החזק ביותר לשחיקה: מחנכות החשות שהשילוב גורם לבעיות משמעת ולבעיות חברתיות בכיתה, לבעיות בחלוקת הזמן בכיתה בין תלמידים רגילים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקשיים במתן הערכה לתלמידים אלה ולעומס עבודה הנגרם בעקבות הקשר עם הורי התלמידים - שחוקות יותר מאחרות.

ככל שאחוז התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה עולה, כך עולות הדרישות מהמחנכת והעומס עליה רב יותר. עם זאת, המחנכות מדווחות על עזרה מועטה שהן מקבלות מהגורמים במערכת האמורים לעזור להן.

מתוך משתני סביבת העבודה שאינם קשורים ישירות לשילוב, נמצאו שניים הקשורים בקשר חיובי למרכיב הדה -פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך כיתות גבוהות ומילוי תפקיד של רכזת שכבה.

מתוך משתני הרקע האישיים המשתנה היחיד שנמצא קשור לשחיקה הוא עמדת המחנכת כלפי השילוב. ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, כך היא מרגישה יותר שחוקה במרכיב אי ההגשמה (בניגוד להשערת המחקר).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya